Damwain Pontypridd: Apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth yn dilyn damwain angheuol a ddigwyddodd ym Mhontypridd fore dydd Iau.

Bu farw cerddwr wedi i Audi A3 glas ei daro ef neu hi tu allan i dafarn y Morning Star ar Ffordd Llantrisant am 05:55 gan achosi anafiadau difrifol.

Cafodd y claf driniaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru ond bu farw yn ddiweddarach.

Dyw'r heddlu heb ddatgelu enw'r person hyd yma.

Maen nhw'n dweud eu bod yn awyddus i siarad â phwy bynnag oedd mewn car bach oedd yn teithio ar Ffordd Llantrisant i gyfeiriad Beddau tua adeg y ddamwain.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu drwy ffonio 101.