Plaid Cymru yn ymrwymo i gyflog byw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mi fyddai codi'r isafswm cyflog i £7.65 yn arwain at fudd economaidd, yn ôl Hywel Williams

Mae Plaid Cymru wedi dweud y byddan nhw'n ceisio sicrhau cyflog byw i weithwyr Prydain, wrth iddyn nhw lansio polisi newydd ar gyfer etholiad cenedlaethol 2015.

Yn ôl yr AS Hywel Williams, byddai gweithredu'r polisi yn gweld chwarter miliwn o weithwyr yng Nghymru ar eu hennill.

£7.65 yw'r cyflog byw y tu allan i Lundain - mae'n £8.80 yno - yn cael ei annog gan y Sefydliad Cyflog Byw, sy'n dadlau bod yr arian yn cynrychioli costau pethau sylfaenol bywyd.

Ar hyn o bryd mae'r isafswm cyflog yn £6.31 i weithwyr dros 21 ond mi fydd hyn yn codi i £6.50 ar Hydref 1. Mae gweithwyr ifengach neu rhai sy'n gwneud prentisiaeth ag isafswm llai.

'Codi safonau byw'

"Ar hyn o bryd mae Llywodraeth y DU yn sybsideiddio busnesau mawr i dalu cyflog tlodi drwy osod yr isafswm cyflog yn rhy isel ac ychwanegu atynt gyda chredydau treth fel bod pobl yn medru fforddio anghenion dydd i ddydd," meddai Mr Williams.

"Drwy godi'r isafswm cyflog i'r un swm a'r cyflog byw, byddwn yn gallu codi safonau byw a rhoi hwb i economïau lleol gan y bydd gan bobl fwy o arian yn eu pocedi i'w wario.

"Mae dadansoddi dangos mai merched, pobl dan 30, a gweithwyr rhan-amser sy'n dioddef yn bennaf yn sgil cyflogau isel. Byddai cyflog byw yn sicrhau na fydd unrhyw un o'r grwpiau hyn yn cael eu hanghofio ac yn gwella sefyllfa cartrefi cyfan, nid dim ond unigolion.

"Dyma un o nifer o bolisïau Plaid Cymru sydd wedi eu dylunio i helpu cyflogwyr yn ogystal â gweithwyr. Mae'r rhain yn cynnwys torri TAW i'r sector dwristiaeth, torri cyfraddau busnes i fusnesau bach, a sefydlu Banc Cymru er mwyn benthyg i fusnesau bach."

Straeon perthnasol