Chwilio am eiriau?

Mae Geiriadur BBC Cymru wedi gorfod cau gan fod y dechnoleg oedd yn cefnogi'r wefan wedi cael ei diffodd. Dyma ddetholiad o eiriaduron a gwefannau eraill allai fod o ddefnydd i chi.

Geiriaduron ar-lein

Geiriadur Bangor

Mae hen eiriadur y BBC wedi ei adfer gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor, a'i gyhoeddi ar wefan y brifysgol. Mae'n cynnwys cannoedd ar filoedd o eiriau sy'n gyfuniad o eirfa cyffredinol a'r termau technegol diweddaraf.

Geiriadur.net

Geiriadur ar-lein Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Geiriadur yr Academi

Y gyfrol Saesneg i Gymraeg fwyaf o'i math - ar gael ar-lein.

Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur hanesyddol safonol. Dilynwch @geiriadur ar Twitter i dderbyn Gair y Dydd.

Y Gweiadur

Yn ogystal â chwilio am eiriau, mae'r Gweiadur hefyd yn cynnig cyngor gramadegol.

Geiriaduron Termau

Mae sawl geiriadur termau hefyd i'w cael ar-lein. Mae'n bosib cael mynediad at y rhan fwyaf ohonyn nhw, gan gynnwys Y Termiadur Addysg, drwy Termau.org.

Mae TermCymru, sef casgliad o'r termau mae cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd, hefyd ar gael.

Ap Geiriaduron

Gallwch chi hefyd gael geiriadur ar eich ffôn symudol drwy lawrlwytho'r Ap Geiriaduron. Wedyn byddwch yn gallu chwilio am eiriau heb orfod cysylltu â'r we.

Fersiwn Android

Fersiwn iOS

Rhedeg berfau

Verbix.com

Ewch i'r wefan hon i ddarganfod sut mae berfau'n newid yn ôl goddrych ac amser.