Proffil LinkedIn anghywir ar fai wedi i ddyn fethu cael swydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhodri Tomos yn credu ei fod yn deg ymchwilio i ymgeiswyr, ond dywedodd bod ffyrdd gwell na gwefannau cymdeithasol

Mae actwari hunangyflogedig gyda 12 mlynedd o brofiad wedi honni iddo fethu â chael swydd gyda chwmni gweinyddu pensiynau, gan fod y cwmni wedi darllen y proffil anghywir amdano ar wefan LinkedIn.

Roedd Rhodri Tomos o Ddeiniolen ger Llanberis wedi gwneud cais am gytundeb byr gyda MyCSP, ac er iddo gael cyfweliad da yn ei farn o, ni chafodd gynnig y swydd.

Dywedodd y cwmni wrtho eu bod wedi edrych ar ei broffil LinkedIn - safle sy'n cysylltu cyflogwyr gyda gweithwyr - a gweld ei fod yn newyddiadurwr a cherddor.

Mae'r proffil hwnnw yn cyfeirio at Rhodri Tomos, newyddiadurwr gyda'r BBC.

Nid oedd MyCSP am wneud sylw.

'Annheg'

Cred Mr Tomos (yr actwari) iddo beidio â chael cynnig y swydd oherwydd bod angen edrych ar wybodaeth sensitif, ac nad oedd MyCSP am i newyddiadurwr edrych ar y deunydd.

Mae'n credu na ddylai cwmnïau ddibynnu ar wefannau cymdeithasol i gasglu gwybodaeth am ymgeiswyr am swyddi.

"Dwi ddim yn dallt pam bod nhw wedi mynd ar y wefan yma i drio ffeindio allan gwybodaeth amdana fi, swni'n meddwl bod 'na ffyrdd lot gwell o checio pobl allan na mynd ar LinkedIn," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Gall pobl roi manylion am eu gwaith a sgiliau ar wefan LinkedIn, ac mae llawer o gyflogwyr yn ei ddefnyddio i recriwtio staff

"O'dd y cyfweliad o'n i ynddo fo, doedd na neb o'r adran adnoddau dynol yn y cyfweliad, o'dd o'n gyfweliad gwych a brwdfrydig o'r ddwy ochr, ac ar ddiwedd y cyfweliad, ddu'don nhw wrtha i 'dim ond un peth sydd i ofyn, wyt ti isho'r swydd?'"

Mae Mr Tomos yn derbyn bod cyflogwyr yn defnyddio gwefannau cymdeithasol i wneud gwaith ymchwil ar ymgeiswyr, ond dywedodd ei fod yn "siom aruthrol" eu bod nhw wedi newid eu meddwl, ac yn annheg gan nad oes ganddo broffil ar wefannau cymdeithasol o'r fath.

"Mae'n annheg gan eu bod nhw wedi cael CV gen i, cyfweliad gen i, tri darn o ID gen i yn profi pwy o'n i, ond hyd yn oed hefo hynny i gyd, maen nhw dal wedi dod i'r casgliad fy mod i falle yn newyddiadurwr i'r BBC. 'Diom yn deg.

"Mae'n deg i checio pobl allan, ond dwi ddim yn meddwl mai gwefannau fel hyn ydy'r ffordd o fynd o'i chwmpas hi."

Dywedodd MyCSP na fyddai'n briodol gwneud sylw am achos Mr Tomos.

Straeon perthnasol