Dathlu llwyddiant Gemau'r Gymanwlad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Tîm Cymru'n dathlu ar y grisiau y tu allan i'r Senedd nos Fercher

Cafodd gorchestion Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad eu dathlu mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd nos Fercher.

Mewn seremoni gafodd ei harwain gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a Llywydd y Cynulliad y Fonesig Rosemary Butler, daeth torfeydd i groesawu'r athletwyr adre, ac i'w gweld yn cael eu cyflwyno gyda medalau arbennig oedd wedi'u creu gan y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant.

Ymhlith y rhai i gael eu hanrhydeddu oedd capten y tîm, Aled Sion Davies, enillodd fedal arian yn y ddisgen F42/44 a'r gymnastwraig Frankie Jones a enillodd chwech o fedalau yn y Gemau.

Llwyddodd Tîm Cymru i ennill cyfanswm o 36 o fedalau - ymhell tu hwnt i'r nod a osodwyd cyn dechrau'r gystadleuaeth.

Dywedodd Carwyn Jones: "Rydyn ni mor falch o lwyddiant anhygoel Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad.

"Er gwaetha ychydig o anawsterau ar y dechrau fe wnaeth eu penderfyniad a'u hawydd i lwyddo dalu ar ei ganfed gyda'r tîm yn llwyddo i ennill 36 o fedalau, sef y nifer uchaf erioed.

"Mae Gemau'r Gymanwlad yn gyfle arbennig i'n chwaraewyr gystadlu yn erbyn y gorau yn y byd o dan faner Cymru.

"Dwi'n gwybod, o siarad â nifer ohonyn nhw yma heno, pa mor falch oedden nhw i gystadlu dros Gymru a pha mor hapus ydyn nhw i ddathlu eu llwyddiant yn ôl yma yng Nghymru."

Disgrifiad o’r llun, Roedd Frankie Jones ac Aled Sion Davies wrth eu boddau

'Anrhydedd'

Dywedodd Aled Sion Davies, Capten Tîm Cymru:

"Roedd wir yn anrhydedd i mi fod yn gapten ar y tîm yn Glasgow a lwyddodd i ennill y nifer mwyaf erioed o fedalau a dwi mor falch gweld pawb gyda'i gilydd yma eto fis yn ddiweddarach.

"Mae'n dda gweld y cyhoedd yn ein cefnogi ni hefyd drwy ddod i ddathlu ein llwyddiant heno - mae'r awyrgylch yn wych, yn union fel y cyffro yn Glasgow!

"Roedden nhw'n Gemau i'w cofio am byth gyda rhai perfformiadau hollol ysbrydoledig.

"Dwi mor falch a hoffen i ddiolch i bawb a gynrychiolodd Tîm Cymru ac a fu'n gefn i'r tîm ar ein taith i ennill y nifer mwyaf erioed o fedalau yng Ngemau'r Gymanwlad."

Straeon perthnasol