Streic: Llyfrgell Genedlaethol ynghau

Cyhoeddwyd

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol ynghau i'r cyhoedd heddiw - wrth i staff yno weithredu'n ddiwydiannol.

Mae aelodau tri undeb, Prospect, PCS ac FDA, ar streic oherwydd anghydfod ynglŷn â chyflogau.

Yn ôl rheolwyr y llyfrgell, mae staff wedi cael cynnig taliad ychwanegol gwerth 3%, gyda swm ariannol ychwanegol i'r rhai ar y cyflogau isaf.

Mae'r undebau wedi dweud eu bod yn anhapus gan nad yw 200 o'u haelodau wedi cael codiad cyflog ers 2008.

'Mater o siom'

Ond ddydd Llun, fe ddywedodd y Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Aled Gruffydd Jones, bod ymateb yr undebau wedi bod yn "gynamserol".

Meddai: "Mae'r Llyfrgell eisoes wedi cynnig 3% o ddyfarniad cyflog i'r holl staff, ynghyd â swm ariannol ychwanegol i weithwyr ar gyflogau isel, wedi'i ôl ddyddio i Ebrill 2013, a fyddai'n golygu y byddai'r Llyfrgell yn cyrraedd targed Cyflog Byw Llywodraeth Cymru erbyn Ebrill 2015, yn unol â disgwyliadau'r Llywodraeth.

"Felly, mater o siom yw bod yr Undebau wedi gwrthod y cynnig hwn.

"Serch hynny, bydd y Llyfrgell yn gweithredu ei bwriadau o ran Cyflog Byw erbyn Ebrill 2015."

Straeon perthnasol