Prif weithredwr yn dychwelyd i'w waith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cyhoeddodd yr awdurdod ar 15 Awst y byddai Bryn Parry-Jones yn cymryd seibiant gwirfoddol o'i swydd

Ychydig dros dair wythnos wedi iddo gymryd seibiant gwirfoddol o'i waith, mae prif weithredwr Cyngor Sir Penfro yn ôl yn ei swydd.

Mae Bryn Parry-Jones wedi bod yn destun sylw am daliadau pensiwn i'w gyflog - taliadau oedd yn anghyfreithlon yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae Heddlu Sir Gaerloyw yn ymchwilio i'r mater.

Ar 15 Awst cyhoeddodd arweinydd yr awdurdod, y Cynghorydd Jamie Adams, y byddai'r prif weithredwr yn cymryd seibiant o'i rôl "er budd yr Awdurdod a hynny ar ôl cytundeb rhyngddon ni a Mr Parry-Jones".

Roedd rhywfaint o'r cyfnod hwn yn cydfynd â'i wyliau blynyddol.

Ym mis Ionawr penderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru bod taliadau pensiwn gafodd eu talu yn uniongyrchol i gyflog Mr Parry-Jones ac un swyddog arall, sydd heb ei enwi, yn anghyfreithlon.

Roedd y ddau wedi derbyn taliadau pensiwn yn uniongyrchol er mwyn osgoi trethi.

Arweiniodd y penderfyniad at ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw.

Ym mis Mai daeth yr ymchwiliad i'r casgliad nad oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni mewn cysylltiad â thaliadau i'r swyddogion.

Yna fis diwethaf cyhoeddodd yr heddlu bod tystiolaeth newydd wedi dod i'r fei a'u bod am gynnal ail ymchwiliad.

Ar 8 Awst fe wnaeth rhai o weithwyr Cyngor Sir Penfro gerdded allan o'r gwaith mewn protest am y taliadau anghyfreithlon.

Roedd Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau fod Mr Parry-Jones yn derbyn cyflog llawn yn ystod ei gyfnod o seibiant.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol