Enwi dyn fu farw yn y môr oddi ar Llandrillo-yn-Rhos

Cyhoeddwyd

Mae'r dyn gafodd ei dynnu allan o'r môr yn farw yn Llandrillo-yn-Rhos fore Sadwrn wedi cael ei enwi fel Steven Maurice Mazier o Runcorn.

Wrth agor y cwest i farwolaeth Mr Mazier yn Rhuthun, dywedodd John Gittins, crwner ar gyfer dwyrain a chanol gogledd Cymru, bod corff y dyn 44 oed wedi ei dynnu o'r môr ger Pier Cayley gan gwch achub gwylwyr y glannau Llandudno.

Yn hwyrach cafodd aelod o'r cyhoedd hyd i fag yn cynnwys eitemau personol y dyn.

Dywedodd Mr Gittins bod yr archwiliad post mortem wedi dangos achos dros dro y farwolaeth, sef boddi.

Cafodd y cwest ei ohirio tan fis Ionawr.

Straeon perthnasol