Gwm cnoi wedi achosi marwolaeth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd Christine Williams therapi dwys yn Ysbyty Glan Clwyd yn wreiddiol

Mae cwest wedi agor a'i ohirio i farwolaeth menyw wedi i ddarn o gwm cnoi fynd yn sownd yn ei llwnc.

Daeth merch Christine Williams, 51 oed, o hyd iddi ar waelod y grisiau yn ei chartref yn Rhuthun ar 30 Awst a bu farw yn Ysbyty Rhuthun ar 4 Medi.

Mae archwiliad post mortem wedi awgrymu mai achos ei marwolaeth oedd niwmonia a niwed i'w hymennydd a achoswyd gan ddiffyg ocsigen oherwydd bod rhywbeth wedi rhwystro'i phibell anadlu.

Ar ôl iddi gael ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn syth wedi'r digwyddiad, cafodd Ms Williams therapi dwys yno cyn cael ei throsglwyddo i Ysbyty Rhuthun.

Dangosodd sgan CT fod ganddi ddarn o gwm cnoi yn sownd yn ei llwnc.

Cafodd y cwest ei ohirio gan grwner Canolbarth a Gogledd-Ddwyrain Cymru, John Gittins, ac fe fydd gwrandawiad llawn yn cael ei gynnal maes o law.