Cronfa i hybu gyrfaoedd cerddorol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bethan Elfyn: "Ry'n ni eisiau clywed gan fandiau ac artistiaid sy' megis dechrau eu gyrfaoedd ac angen 'chydig o hwb".

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru heddiw wedi lansio cronfa newydd i gynorthwyo artistiaid neu fandiau cerddorol talentog yng Nghymru i hybu eu gyrfaoedd.

Mae Cronfa Lansio, sy'n rhan o'r cynllun Gorwelion i ddatblygu cerddoriaeth newydd ac annibynnol yng Nghymru, ar gael i'r rheiny sy'n cychwyn ar eu taith gerddorol ac ar bwynt hollbwysig yn eu datblygiad.

Mae ceisiadau Lansio yn agor ddydd Gwener i artistiaid a bandiau sy'n byw yng Nghymru ac sy'n ysgrifennu, cynhyrchu ac yn perfformio cerddoriaeth gyfoes boblogaidd a gwreiddiol - ac mae'n rhaid bod cerddoriaeth y bandiau/artistiaid wedi cael ei chwarae ar BBC Radio Cymru neu BBC Radio Wales.

Y dyddiad cau ceisiadau ydi hanner nos, nos Lun Tachwedd 3, 2014.

Hyd at 50 o wobrau

Dros ddwy flynedd, mi fydd y gronfa yn cynnig hyd at 50 o wobrau o hyd at £2,000 yr un ac sydd wedi ei chreu i gefnogi gweithgareddau fydd yn helpu artistiaid neu fandiau gyflawni eu potensial a chyrraedd y lefel nesaf.

Dywedodd Bethan Elfyn, Rheolwr Prosiect Gorwelion: "Ry'n ni eisiau clywed gan fandiau ac artistiaid sy' megis dechrau eu gyrfaoedd ac angen 'chydig o hwb.

"Efallai eich bod chi'n artist sydd wedi cael cyfle i fynd ar daith, ond yn methu talu costau fan, neu eich bod wedi cael adborth positif ar eich demo ond eisiau recordio'n broffesiynol. Mae'r gronfa Lansio i chi."

Dywedodd Lisa Matthews, rheolwr portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru: "Ar hyn o bryd mae 'na dwf mawr ym mhoblogrwydd cerddoriaeth Gymreig ac mae'r bartneriaeth yma gyda BBC Cymru yn dangos ein hymrwymiad i gefnogi rhagoriaeth gerddorol ar draws Cymru.

"Bydd cronfa Lansio yn helpu bandiau ac artistiaid talentog i ddatblygu eu gyrfaoedd drwy roi'r gefnogaeth ariannol sydd ei angen arnynt."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC