Rhybudd traffig wrth i Nato ddod i ben

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunGall yr M4 gael ei heffeithio nos Wener, yn ôl yr heddlu

Mae rhybudd y gall fod oedi i draffig o amgylch Caerdydd a Chasnewydd brynhawn Gwener, wrth i Uwchgynhadledd Nato dynnu at ei therfyn.

Yn ôl yr heddlu, gall yr M4 gael ei heffeithio, ond ni fydd ar gau.

Mae cyfyngiadau parcio dros dro mewn grym ym Maes Awyr Caerdydd i geisio sicrhau bod traffig yn llifo wrth i arweinwyr adael.

Wrth i'r trafodaethau ddod i ben, mae'r gwaith o dynnu ffensys diogelwch yng Nghaerdydd wedi dechrau.

Trenau ychwanegol

Mae cyngor i bobl ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle mae hynny'n bosib, i geisio lleihau oedi ar y ffyrdd.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru bod mwy o gerbydau rhwng Caerdydd a Chasnewydd i ddelio gyda'r galw.

ffynhonnell y llun, Cardiff Airport
disgrifiad o’r llunCafodd adeilad ychwanegol ei adeiladu yn y maes awyr ar gyfer y gynhadledd
disgrifiad o’r llunDechreuodd y gwaith o dynnu ffensys a rhwystrau o ganol Caerdydd b'nawn Gwener

O amgylch y maes awyr, bydd cyfyngiadau ar Heol y Rhws a sawl ffordd o amgylch Porthceri, Bro Morgannwg.

Mae 100 o staff ychwanegol wedi bod yn gweithio yn y maes awyr dros gyfnod y gynhadledd i gynnal adeilad ychwanegol i ymwelwyr Nato.

Yng nghanol Caerdydd, mae'r ffensys o amgylch y castell a'r Coleg Cerdd a Drama yn cael eu tynnu brynhawn dydd Gwener, ar ôl i ddigwyddiadau gael eu cynnal yno nos Iau.

Yn ôl y cyngor, bydd contractwyr yn gweithio 24 awr y dydd i dynnu'r ffensys yn barod at ddechrau'r wythnos nesaf.

Cyfyngiadau ar y ffyrdd

Bydd cyfyngiadau ar nifer o ffyrdd yng Nghaerdydd wrth i'r gwaith gael ei gwblhau:

  • Heol y Gogledd hyd at Heol y Brenin
  • Heol y Dug
  • Boulevard de Nantes
  • Heol Bontfaen (Gorllewin)
  • Heol y Castell

Yng Nghasnewydd, bydd nifer o ffyrdd ar gau o amgylch y Celtic Manor, fydd mewn grym tan tua 07:00 fore Sadwrn.

Bydd cyfyngiadau ar:

  • Heol Catsash
  • Heol Bulmore
  • Llwybrau cerdded ar draws ardal y Celtic Manor.

Straeon perthnasol