Lluniau: Uwchgynhadledd Nato yn dod i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr haul yn tywynnu dros y Celtic Manor yn gynnar ar fore cyntaf y gynhadledd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr ymgyrch ddiogelwch yn amlwg iawn ymhell cyn i'r gynhadledd ddechrau, wrth i Gymru baratoi i groesawu rhai o wleidyddion mwyaf pwerus y byd
Disgrifiad o’r llun, Daeth sawl llong arfog i Fae Caerdydd ar gyfer yr uwchgynhadledd, gan gynnwys HMS Duncan, sy'n ffitio o drwch blewyn
Disgrifiad o’r llun, Roedd croeso cynnes i ymwelwyr arbennig iawn mewn un ysgol ffodus yng Nghasnewydd cyn i'r trafod ddechrau
Disgrifiad o’r llun, Nid oedd pawb mor groesawgar, wrth i rai ddod i brotestio yng Nghaerdydd nos Iau
Disgrifiad o’r llun, Roedd rhai yn gorymdeithio yng Nghasnewydd hefyd, ond doedden nhw methu a phasio rhwystrau'r heddlu
Disgrifiad o’r llun, Mae tua 9,000 o swyddogion yr heddlu wedi dod i dde Cymru ar gyfer y gynhadledd, yn gweithio o amgylch y cloc i gadw'r safleoedd yn ddiogel
Disgrifiad o’r llun, Er yr holl ddigwyddiadau o amgylch yr uwchgynhadledd, roedd amser i drafod rhai o faterion pwysicaf y byd hefyd
Disgrifiad o’r llun, Mae 60 o arweinwyr gwledydd y byd a 4,000 o gynrychiolwyr wedi dod i dde Cymru ar gyfer y gynhadledd
Disgrifiad o’r llun, Yr arlywydd cyntaf i ymweld a Chymru tra dal yn ei swydd - Barack Obama
Disgrifiad o’r llun, I ddechrau ail ddiwrnod y trafodaethau, roedd hediad arbennig gan awyrennau o wledydd Nato, gan gynnwys y Red Arrows
Disgrifiad o’r llun, Aethon nhw dros Fae Caerdydd, lle daeth cannoedd i'w gweld, ac yna ymlaen i Gasnewydd
Disgrifiad o’r llun, Oedd yr arddangosfa wedi plesio'r gwesteion tybed?
Disgrifiad o’r llun, Mae 8 milltir o ffensys diogelwch wedi eu gosod o amgylch y Celtic Manor, ond llwyddodd un i'w pasio heb drafferth