Beth yn Agor ei Chalon

Cyhoeddwyd

Roedd Beth Frazer, 20 oed o Ynys Môn yn prysur gwneud enw i'w hun fel cantores. Roedd ei chaneuon yn cael eu chwarae ar Radio Cymru ac roedd hi wedi perfformio ar S4C. Ond yr haf yma newidiodd ei bywyd yn llwyr.

Cafodd Beth wybod bod ganddi diwmor ar yr ymennydd yn agos at y chwarren bineol (pineal gland). Erbyn hyn dyw hi ddim yn gallu cerdded heb gymorth cadair olwyn ac mae hi wedi gorfod rhoi'r gorau i'w gyrfa addawol fel cantores. Bu'n sôn am ei chyflwr wrth Garry Owen, ar raglen Taro'r Post ar Radio Cymru, ddydd Iau Medi 4

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Beth yn canu 'Agora dy Galon' ar Noson Lawen, S4C

Beth ddigwyddodd?

"Pob ha' mi fydda i yn diodde o hayfever a 'leni eto roedd fy llygaid yn goch ac yn cosi. Ond yn wahanol i'r arfer roedd fy llygad chwith yn cau fel taswn ni wedi syrthio i gysgu ac roedd o fel fy mod i'n gorfod deffro er mwyn iddi hi agor eto. 'Na'th y symptomau waethygu - cur pen ofnadwy, methu cysgu ac roedd fy nghoesau yn mynd yn wanach. Ro'n i'n dechrau poeni felly mi es i weld y doctor ac ar ôl profion mi ges i'n anfon i Ysbyty Walton yn Lerpwl. Yn fanno wnaethon nhw ddarganfod bod gen i diwmor mewn lle go beryglus. Mae'r meddygon yn gwrthod rhoi llawdriniaeth ar hyn o bryd achos y risg a'i fod mor beryglus."

Sut mae'r tiwmor wedi effeithio arnat ti?

"Mae o wedi newid fy mywyd yn gyfangwbl. Dwi'm yn gallu g'neud dim byd. Yn ogystal â chanu roeddwn i'n gweithio fel cynorthwy-ydd dosbarth. Alla i ddim canu na gweithio. Fedra i ddim cerdded chwaith. Dydy'r tŷ ddim yn disabled friendly. Dwi'n gorfod dibynnu ar rywun bob awr o'r dydd ac rydw i'n gorfod cael gofal arbennig."

Ffynhonnell y llun, Beth Frazer
Disgrifiad o’r llun,
Mae Beth yn gobeithio codi £150,000 i gael llawdriniaeth yn America

Pa mor anodd oedd rhoi'r gorau i ganu?

"Fel pob peth arall rydw i'n colli'r bywyd oedd gen i ychydig wythnosau yn ôl. Mi fyswn i'n dal i fedru canu ond taswn i'n perfformio mi fyswn i'n blino mewn dim amser. Rydw i hefyd yn cael poenau yn fy mreichiau felly fyddwn i ddim yn medru dal y gitar yn hawdd."

Rwyt ti'n ymgyrchu i geisio cael triniaeth yn America?

"Ydw. Dydi'r meddygon yma, fel o'n i'n d'eud ddim eisiau rhoi triniaeth i mi gan ei bod nhw'n credu ei bod hi'n rhy beryglus. Bydda'n rhaid i mi ddatblygu dŵr ar yr ymennydd cyn iddyn nhw ystyried operation. Ond dwi wedi dod i wybod bod yna driniaeth keyhole surgery ar gael yn America, yn Los Angeles neu Texas. Mae'r driniaeth yn fan hyn yn cymryd naw awr ac yn hynod o beryglus, ond yn America mae hi'n cymryd dwy awr ac mae 95% o'r cleifion yn gwella'n llwyr. Dwi isio fy mywyd yn ôl ond i wneud hynny mae angen i mi ddod o hyd i £150,000."

Ffynhonnell y llun, Beth Frazer
Disgrifiad o’r llun,
Mae Beth yn ffyddiog y bydd hi'n gallu ail afael yn y gitar

Sut wyt ti'n bwriadu codi'r arian?

"Rydan ni wedi cyhoeddi tudalen godi arian ar y we ac mae'n anhygoel faint o bobl sydd wedi rhannu hwnnw trwy Facebook. Yn barod 'da ni wedi wedi llwyddo i godi dros £7,000. Mae pobl o gwmpas fama yn Sir Fôn wedi bod yn hynod o hael ac mae 'na lot o bobl o bell hefyd wedi cyfrannu.

"Rydan ni'n cynnal nifer o fundraisers. Mae 'na gwis heno yn y Bull yn Y Fali ac rydan ni'n gobeithio cael funday ar y 27ain. Mae 'na nifer o bobl eraill yn codi arian trwy 'neud petha' fel skydiving. Mae'r gefnogaeth yn anhygoel. Y nod ydi casglu'r arian asap gan fod fy nghyflwr yn gwaethygu fesul w'snos."

Ffynhonnell y llun, Beth Frazer
Disgrifiad o’r llun,
Beth Frazer yn gweld llygedyn o obaith trwy'r tywyllwch