Asesu'r Dwsin Disglair

Cyhoeddwyd

Mae'r tymor rygbi newydd ar fin dechrau a phwy well i edrych ymlaen at gynghrair y Pro12 'na gohebydd Rygbi BBC Cymru, Gareth Charles. Bydd Gareth hefyd y tymor hwn yn rhan o dîm y Clwb ar S4C fydd yn rhoi sylw i'r gorau o fyd y campau yng Nghymru bob pnawn Sul:

Newidiadau mawr

Fel dywedodd rhywun rywbryd "mae bob newid yn change!" ac mae 'na newidiadau mawr ar droed yng nghynghrair y Pro12 eleni. Mae noddwyr newydd, darlledwyr newydd gydag amserau newydd ar gyfer gemau ac amodau newydd er mwyn ennill llefydd yn Ewrop. Rhwng popeth mae 'na fywyd newydd mewn cystadleuaeth oedd angen chwsytrelliad i ddal ei thîr gyda chynghreiriau lle does dim prinder dwysder nag arian.

disgrifiad o’r llunA fydd 'na fwlch ar ôl un o sêr mwya'r Pro12, y Gwyddel Brian O'Driscoll?

Mae 'na wynebau newydd, yn chwaraewyr a hyfforddwyr a sawl un o'r hen wynebau yn mynd a gadael bwlch ar eu hôl - neb yn fwy efallai na'r eicon Brian O'Driscoll a diddorol gweld sut bydd seren y South Sydney Rabbitohs Ben Te'o yn addasu i gêm yr undeb a cheisio llenwi sgidiau nid ansylweddol. Serch hynny un peth sy'n ddigyfnewid yw mai'r pencampwyr Leinster yw ffefrynnau trwch y gwybodusion eto.

ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunBydd angen llais uchel ar Alun Wyn Jones i ysbrydoli'r Gweilch yn absenoldeb rhai wynebau cyfarwydd

Gobeithion y Cymry

Beth felly am dimau Cymru? Fel arfer y Gweilch sy'n cario gobeithion mwya' Cymru ond efallai'u bod nhw'n edrych yn fwy i'r dyfodol pell. Mae Ryan Jones, Ian Evans, Richard Hibbard, Matthew Morgan ac wrth gwrs Adam Jones i gyd wedi gadael ac yn eu lle… wel neb o nod. Bydd pwysau aruthrol ar ysgwyddau Alun Wyn Jones a byddan nhw'n gobeithio bydd y ddau Nicky - Smith a Thomas, a'r ddau Dan - Suter a Baker yn gallu aeddfedu'n gyflym a chyhoeddus.

disgrifiad o’r llunAdam Jones yn mwynhau bywyd yn y brifddinas?

Dylanwad Seland Newydd

O leia dyw trosglwyddiad Adam i'r Gleision ddim wedi achosi rhyfel cartre ymhlith y rhanbarthau ond gyda rheng flaen y Llewod, Josh Turnbull a Manoa Vosawai yn y rheng ôl a chnewyllyn o Kiwis yn glo, yn gefnwr ac yn hyfforddwr mae golwg tipyn cadarnach ar dîm y brifddinas eleni.

Hyfforddwr o Seland Newydd sydd hefyd wrth y llyw ar Barc y Scarlets ac er colli Turnbull a'r capten Jon Davies mae Chris Hala'ufia a Rory Pitman yn rhoi presenoldeb yn y pac a Regan King nôl i weu'i hen hud a lledrith ynghanol cae. Bydd Ken Owens yn bendant yn arwain drwy esiampl ac fe all Rhys Priestland ffres a holliach fod yn allweddol.

disgrifiad o’r llunRegan King yn ôl yn y canol i'r Scarlets

Gobaith i'r Dreigiau?

Ac yn olaf, y Dreigiau - ond sgwn i ai felna bydd hi ar y cae? Mae Boris Stankovitch o Gaerlŷr a Brok Harris o Dde Affrica yn addo sefydlogi sgrym oedd yn broblem enfawr llynedd. Mae Tyler Morgan, Jack Dixon a Hallam Amos ymhlith criw ifanc hynod addawol ac un peth sy'n sicr gyda Lee Byrne ac Andy Powell nôl yng nghwmni'r Jonesus, Lyn a Kingsley, fydd 'na ddim prinder tynnu coes na gwenu - ac efallai'n wir mai Gwent fydd piau'r wên olaf.

Clwb, S4C, Dydd Sul Medi 7 - Sylwebaeth Fyw Zebre v Gleision 15:45

ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunAi Lyn Jones a'r Dreigiau fydd yn gyntaf y tymor yma?