'Bore da': Obama'n ymweld ag ysgol yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun'Bore Da' oedd cyfarchiad Barack Obama wrth iddo sgwrsio gyda'r disgyblion

Roedd 'na gannoedd yno i groesawu'r Arlywydd Barack Obama a David Cameron, wrth iddyn nhw ymweld ag ysgol gynradd yng Nghasnewydd fore Iau.

Fe gafodd y ddau arweinydd eu cludo i Ysgol Gynradd Mount Pleasant mewn rhes o 22 o gerbydau, toc cyn 10.

"Bore da" oedd neges yr arlywydd i'r disgyblion wrth iddo ymuno yn eu gwers.

Fe fu'r ddau yn yr ysgol am oddeutu hanner awr, cyn ymuno â chynrychiolwyr eraill ar gyfer uwchgynhadledd Nato.

Fe wylion nhw'r disgyblion yn cael gwers am hanes Nato, gan ateb cwestiynau am aelodau'r sefydliad.

ffynhonnell y llun, David Cameron
disgrifiad o’r llunFe ranodd David Cameron luniau o'r ymweliad ar Twitter
ffynhonnell y llun, David Cameron
disgrifiad o’r llunDiwrnod bythgofiadwy i ddisgyblion Ysgol Gynradd Mount Pleasant

Fe ddechreuodd y dorf ymgasglu tu allan toc cyn chwech, gan obeithio cael cipolwg o'r arlywydd.

Roedd yn rhaid i ddisgyblion fynd drwy beiriant synhwyro metel wrth iddyn nhw gyrraedd.

Wrth i gar yr arlywydd gyrraedd toc cyn 10, roedd 'na gannoedd wedi ymgynnull, gan chwifio baneri a gweiddi eu croeso.

Mae plant yr ysgol ymysg disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru sydd wedi ysgrifennu negeseuon personol am eu gobeithion am y dyfodol ar gardiau post.

Negeseuon dwyieithog sydd ar y cardiau post, sy'n ateb y cwestiwn "Beth hoffech chi fod wedi newid yn y byd erbyn i chi fod yn oedolion?".

disgrifiad o’r llunCar yr Arlywydd Obama'n cyrraedd yr ysgol yng Nghasnewydd
disgrifiad o’r llunY dorf yn tyfu cyn i'r arlywydd gyrraedd yr ysgol

Straeon perthnasol