Galwad i osod gwifrau trydan o dan y ddaear

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Darren Millar AC, wedi cefnogi galwadau gan drigolion lleol, sy'n dweud y bydd y gwifrau uwchben yn niweidio'r olygfa.

Mae grŵp o gynghorwyr yn galw am osod gwifrau trydan o ffermydd gwynt yn Sir Ddinbych o dan y ddaear.

Bydd pump o gynghorwyr Sir Ddinbych yn cyflwyno cynnig, i'w ystyried gan y cyngor ar Medi 9, yn galw ar yr awdurdod i gymryd safiad cadarn ar y mater.

Bydd y cynghorwyr yn cynnig bod pedwar o ffermydd gwynt yn ardal Coedwig Clocaenog yn cael eu cysylltu drwy gebl uwchben y ddaear hyd at is-orsaf Glasgoed, ger Llanelwy, ac yna trwy gebl tanddaearol i'r grid cenedlaethol.

Mae'r aelod cynulliad dros Orllewin Clwyd, Darren Millar, wedi cefnogi galwadau gan drigolion lleol, sy'n dweud y bydd y gwifrau uwchben yn niweidio'r olygfa.

Yn ôl y datblygwyr SP Manweb mae'r prosiect wedi ei gynllunio i fod mor anymwthiol â phosibl, gan ychwanegu y bydd polion pren yn cael eu defnyddio yn lle peilonau metel yn ôl pob tebyg.