Mwy o achosion C. diff, llai o MRSA

Cyhoeddwyd

Mae cynnydd yn nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â Clostridium difficile (C. diff) wedi cynyddu am y tro cyntaf ers 2008, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Mae ystadegau swyddogol sydd wedi eu cyhoeddi gan Ystadegau Gwladol y DU yn dangos bod yr haint wedi ymddangos ar 177 o dystysgrifau marwolaeth yng Nghymru yn 2013; 22 yn fwy nag yn 2012.

Cafodd Clostridium difficile ei gofnodi fel achos marwolaeth 91 o weithiau, cynnydd o 11%.

Mae'r cynnydd diweddar yn dilyn cyfnod pan wnaeth nifer y marwolaethau'n ymwneud â'r haint ddisgyn, o 461 yn 2008.

Mae'n debygol fod achosion o C. diff yn ysbyty Glan Clwyd y llynedd sydd wedi cyfrannu at gynnydd yn y ffigwr Cymru gyfan.

Roedd 96 achos yno rhwng Ionawr a Mai 2013 a bu farw 30 o gleifion tra roedden nhw wedi eu heintio.

Cafodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ei feirniadu gan Swyddfa Archwilio Cymru a'r Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru am wendidau yn y prosesau rheoli afiechydon.

Fe arweiniodd hyn at ymddiswyddiad y pennaeth a'r cadeirydd.

Ers hynny mae'r bwrdd wedi cymryd camau i geisio cryfhau prosesau sydd wedi arwain at welliannau, yn ôl y rheiny fu'n feirniadol yn y gorffennol.

Mae marwolaethau sy'n ymwneud â MRSA yng Nghymru yn parhau i ostwng gyda 19 wedi marw o ganlyniad iddo yn 2013 o'i gymharu â 29 yn 2012.

Straeon perthnasol