Cytundeb amddiffyn yn diogelu swyddi yn ne Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llun, Mae'r fyddin yn dibynnu yn helaeth ar gerbyd y Warrior ar hyn o bryd

Mae'r weinyddiaeth amddiffyn wedi cyhoeddi eu bod yn arwyddo cytundeb £3.5 biliwn i brynu bron i 600 o gerbydau arfog, gan ddiogelu 300 o swyddi yng Nghymru.

Daeth y cyhoeddiad ar drothwy cyfarfod uwchgynhadledd Nato yng Nghasnewydd.

Cafodd y cytundeb ar gyfer 589 o gerbydau Scout ei arwyddo yn safle Gereral Dynamics yn Oakdale, sir Caerffili.

Hwn yw'r cytundeb unigol mwyaf ar gyfer cerbydau arfog gan y weinyddiaeth amddiffyn am fwy na 30 o flynyddoedd.

Mae disgwyl i'r cerbydau cyntaf fod yn barod erbyn 2017, ac y byddai brigadau cyfan wedi eu cyflewni erbyn 2019.

Dywedodd y prif weinidog David Cameron, fydd yn teithio i Gasnewydd ddydd Mercher, y bydd y cytundeb yn diogelu 1,300 yn y DU gan gynnal 300 o swyddi yng Nghymru.

Sgiliau

"Rwy'n falch ar drothwy uwchgynhadledd Nato i gyhoeddi'r cytundeb unigol mwyaf ar gyfer cerbydau arfog ar gyfer Byddin Prydain ers yr 80au.

"Bydd hyn yn bwysig nid yn unig er mwyn amddiffyn a diogelu Prydain, ond bydd hefyd yn diogelu 1,300 o swyddi, ac yn fodd o ddangos cryfder a sgiliau gweithwyr Prydain yn y diwydiant amddiffyn."

Bydd y cerbydau Scout yn cael eu cynllunio yng Nghymru.

Yn ôl y Weinyddiaeth Amddiffyn y rhain yw "llygaid a chlustiau" y fyddin ar faes y gad.

Dywedodd prif swyddog y fyddin, Pennaeth y Staff Cyffredinol, Syr Peter Wall: "Fe fydd y Scout yn adnewyddu ein gallu o ran cerbydau arfog.

"Mae'n caniatáu i ni gael gwybodaeth holl bwysig mewn llai o amser, ac yn ein galluogi i adnabod targedau".

Mae gan y cerbydau system rhybuddio laser yn ogystal ag offer clustfeinio soffistigedig.

Dywed y weinyddiaeth amddiffyn fod y diwydiant amddiffyn yn cyflogi mwy na 160,000 o bobl yn y DU.

Straeon perthnasol