Gwaith yn dechrau ar safle 'carchar enfawr' yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, leaderlive.co.uk

Mae gwaith wedi dechrau i baratoi'r safle ar gyfer carchar mwyaf Prydain yn Wrecsam.

Mae dau beiriant cloddio wedi dechrau gwaith paratoadol ar hen safle Firestone ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

Mae'r cynllun gwerth £250 miliwn, i fod i gael ei gwblhau erbyn 2017, a bydd yn dal hyd at 2,000 o garcharorion.

Mae'r datblygiad wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol gan Gyngor Wrecsam, ac mae disgwyl iddynt bleidleisio i roi caniatâd llawn yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd y cynghorydd cymuned lleol, Ray Squire, fod y peiriannau cloddio wedi eu gweld yn lefelu tir ar y safle.

ffynhonnell y llun, Ministry of Justice
disgrifiad o’r llunDarlun artist o sut fydd y carchar newydd yn edrych.