Naz Malik yn ddieuog o ddau gyhuddiad

  • Cyhoeddwyd
Naz MalikFfynhonnell y llun, BBC news grab

Mae cyn bennaeth Awema Naz Malik wedi ei gael yn ddieuog o ddau gyhuddiad yn Llys y Goron Abertawe.

Cafodd y rheithgor ei ryddhau heb ddod i benderfyniad ar y trydydd cyhuddiad.

Roedd Mr Malik wedi gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o un cyhuddiad yn ymwneud â siec am £2,500 ac un arall o ddefnyddio arian yr elusen i dalu am bolisi yswiriant bywyd.

Methodd y rheithgor ddod i benderfyniad am gyhuddiad yn ymwneud â siec o £9,340, ac fe gafodd y rheithgor ei ryddhau.

Ar ôl yr achos dywedodd Catrin Evans, pennaeth uned achosion cymleth Gwasanaeth Erlyn y Goron:

"Rydym yn fodlon fod yr achos hwn wedi dod gerbron y llys a bod hynny yn cydfynd a'r canllawiau o ran budd cyhoeddus. Rydym yn parchu dyfarniad y rheithgor.

"O ran y cyhuddiad lle methodd y rheithgor a dod i benderfyniad, byddwn yn cymryd amser i ystyried cyn penderfynu a ddylid ceisio am achos arall. "