Cymraes yn goroesi ymosodiad ym Moroco

  • Cyhoeddwyd
Naomie Greenslade

Mae dynes o Fargoed wedi goroesi ymosodiad erchyll yn ystod ei gwyliau ym Moroco.

Roedd Naomie Greenslade, 22, yno yn gweithio mewn cartref i blant amddifad pan geisiodd dyn ei mygio wrth iddi gerdded adref toc wedi hanner nos, ddydd Fercher, yn ardal Rmila yn Marrakech.

Yn ol Ms Greenslade fe neidiodd dyn oddi ar foped a mynnu ei bod hi'n rhoi ei bag roedd hi'n ei wisgo. Fe wrthododd ac fe ymosododd arni gyda chyllell enfawr.

Fe dorrodd y llafn ei choes a bu'n rhaid i bobl gerllaw geisio atal y gwaedu drwy ddefnyddio dillad i roi pwysau ar yr anaf.

'Gwaed'

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth ffrindiau Ms Greenslade helpu i gadw ei hwyliau lan yn yr ysbyty

Gan ddisgrifio'r digwyddiad, dywedodd Ms Greenslade: "Fe edrychais i lawr a gweld gwaed ym mhob man, wedyn fe godais fy ngwisg a gweld y clwyf.

"Ro'n i'n ysgwyd ac yn oer iawn.

"Dw i'n gweithio fel ymatebydd cyntaf i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, felly ro'n i'n gwybod be i wneud."

Cafodd ei chludo i'r ysbyty lle cafodd driniaeth.

Awr ar ôl yr ymosodiad fe wnaeth yr heddlu lleol arestio dyn ar amheuaeth o geisio llofruddio, ac mae'r dyn yn parhau i fod yn y ddalfa yn ôl adroddiadau lleol.

Dywedodd Ms Greenslade: "Mae'r heddlu yma yn wych."

Mi fydd hi'n dychwelyd i Gymru ddydd Sul fel yr oedd eisoes wedi bwriadu ei wneud.