Arweinydd cyngor Abertawe, David Phillips, yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu David Phillips yn arweinydd am ddwy flynedd

Mae arweinydd cyngor Abertawe, David Phillips, wedi ymddiswyddo.

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Mr Phillips glywed y dylai ddisgwyl her i'w arweinyddiaeth wedi iddo roi'r sac i ddau aelod o'r cabinet.

Mae disgwyl i'r grŵp Llafur ar gyngor Abertawe gyfarfod nos Lun i ddewis olynydd.

Dywedodd Mr Phillips nos Iau, "Mae Abertawe yn well o dan Lafur nag unrhyw blaid arall, fel yr ydym wedi profi, ac o'r meinciau cefn byddaf yn parhau i roi fy nghefnogaeth lwyr i'r Cabinet newydd a'r Grŵp, wrth i ni weithio i barhau i gyflawni ein hymrwymiadau maniffesto er lles pobl Abertawe a'r rhanbarth ehangach".

Pan ofynnodd y BBC iddo a oedd wedi ymddiswyddo oherwydd rhwyg o fewn y grŵp Llafur, dywedodd "ni wnaf sylwadau ar hynny".

Yr wythnos ddiwethaf, fe ddywedodd Mr Phillips fod rhaid i'w dîm "lwyr ymroi" i gyrraedd targedau'r blaid Lafur, â'r Etholiad Cyffredinol ar y gorwel.

Fe ddiswyddodd Mr Phillips ei aelod cyllid, Rob Stewart, a Will Evans, oedd yn gyfrifol am y portffolio addysg.

Ond bryd hynny fe ddywedodd un aelod - oedd am aros yn ddienw - fod pryder am berfformiad Mr Phillips.

Straeon perthnasol