Dirwy i'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Ian Gough am ymosod

  • Cyhoeddwyd
Ian Gough

Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Ian Gough, a gafwyd yn euog o ymosod, wedi ei orchymyn i dalu £2,130 mewn dirwy a chostau.

Roedd Gough wedi ymosod ar ei gyn gariad Sophia Cahill ddyddiau'n unig ar ôl iddi ddyweddïo â'r seren bop Dane Bowers.

Clywodd Llys yr Ynadon Croydon ei fod wedi gwthio Ms Cahill - enillydd cystadleuaeth Miss Cymru yn 2000 - fewn i ddrws ei gerbyd gan waethygu anafiadau roedd hi wedi eu derbyn mewn damwain car.

Yn ystod yr achos roedd Mr Bowers wedi disgrifio sut y gwelodd yr ymosodiad yn digwydd drwy ffenest ei gartref.

Roedd Gough, sydd bellach yn chwarae i Ddreigiau Gwent, wedi gwadu iddo ymosod ar Ms Cahill, gan honni ei bod hi'n ymddwyn yn ymosodol ac wedi taro ei gar.

Nid oedd Ms Cahill yn bresennol yn y llys ddydd Iau wrth i Gough gael ei ddedfrydu, ond mewn datganiad effaith ar ddioddefwr a ddarllenwyd ar ei rhan, dywedodd ei bod wedi bod yn dioddef o boen meddwl a phyliau o banig ers y digwyddiad.

Dywedodd yr erlynydd Christian Wheeliker bod y feddyginiaeth y mae'n rhaid iddi ei chymryd o ganlyniad yn golygu nad yw'n gallu gyrru, sy'n effeithio ar ei gwaith fel cyflwynydd teledu.

Wrth adael y llys, dywedodd Gough: "Tra fy mod i'n derbyn bod yn rhaid i'r llys ddilyn gweithdrefnau, nid wyf yn derbyn yr euogfarn, a byddaf yn apelio yn ei erbyn".