Tân 'amheus' mewn tŷ yn Rhiwabon: Arestio dynes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Rhodfa Wynn yn oriau mân y bore

Mae dynes 30 oed wedi cael ei harestio ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol, ar ôl i ddau o blant orfod cael eu hachub o dân mewn tŷ yn Rhiwabon yn oriau mân y bore.

Bu i gymdogion helpu merch ddeg oed a bachgen saith oed am oddeutu 05:00 ac aethpwyd a nhw i Ysbyty Maelor yn Wrecsam gan eu bod yn dioddef o sgil effeithiau anadlu mwg.

Cafodd tai gerllaw eu gwagio gan y gwasanaethau brys ac fe lwyddodd diffoddwyr i atal y tân rhag ymledu ymhellach.

Mae Heddlu'r Gogledd yn trin y digwyddiad fel un amheus ac maen nhw wedi dechrau ymchwiliad ar y cyd gyda'r gwasanaeth tân.

'Digwyddiad unigol'

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Sian Beck: "Gallai hyn fod wedi bod yn llawer mwy difrifol heb ymateb cyflym aelodau o'r cyhoedd a'r gwasanaethau brys.

"Mae hwn i weld i fod yn ddigwyddiad unigol a dydyn ni ddim yn chwilio am neb arall mewn cysylltiad â'r tân.

"Ond rydw i'n apelio ar i unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd ac a welodd unrhyw bobl neu ymddygiad amheus, neu sy'n gwybod unrhyw beth arall am y digwyddiad, i gysylltu â'r heddlu yn syth."

Gall unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu drwy gyfrwng eu llinell 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol