Cynnydd o 20% mewn troseddau casineb yn y de

Cyhoeddwyd

Cafodd mwy o droseddau casineb eu hadrodd i Heddlu'r De y flwyddyn ddiwethaf o'i gymharu â'r flwyddyn gynt, yn ôl ffigyrau newydd.

Nid yw'n glir os yw hyn yn adlewyrchiad o gynnydd mewn achosion ynteu fod pobl yn fwy parod i fynd at yr heddlu gyda'u cwynion.

Daeth y ffigyrau, sy'n dangos cynnydd mewn achosion o 1019 yn 2012/13 i 1224 yn 2013/14, i'r amlwg yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru.

Mae cynnydd bach wedi bod mewn achosion yn y gogledd tra bod achosion yng Ngwent a Dyfed Powys wedi gostwng.

'Pryder dwfn'

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: "Mi ddylai cynnydd o 20% mewn troseddau casineb mewn blwyddyn fod o bryder dwfn i bawb.

Rhaid wynebu anoddefgarwch a chasineb o bob math pryd bynnag mae'n dangos ei wyneb hyll. Mae rheidrwydd arnom oll yn ein cymunedau i weithio ynghyd gyda phobl o bob cefndir i sefyll yn erbyn troseddau casineb a hiliaeth."

Yn ôl prif weithredwr Grŵp Undod Cymru, sy'n brwydro dros hawliau a chefnogi pobl hoyw, deurywiol, a thrawsrywiol, mae pobl nawr â mwy o ffydd yn yr heddlu i fynd i'r afael â throseddau o'r fath.

Dywedodd Andrew Davies: "Y flwyddyn ddiwethaf, am bob naw galwad oeddan ni'n gael dim ond un fyddai'n mynd ymlaen i adrodd eu cwyn i'r heddlu.

"Erbyn hyn mae'n fwy fel dau o bob naw. Mae rhai yn parhau i fod yn amheus o'r heddlu ond ry'n ni wedi bod yn gweithio gyda'r llu gan adael i'r gymuned wybod nad yw'r heddlu yr un fath ag oedden nhw 30 neu 40 mlynedd yn ôl."

Nifer achosion o droseddau casineb yn ardal Heddlu'r De yn yn 2013/14 o'i gymharu â 2012/13

  • Hiliol: o 811 i 878
  • Crefyddol: o 27 i 56
  • Rhywioldeb: o 121 i 161
  • Anabledd: o 84 i 100
  • Trawsrywiol: o 9 i 29

'Weddol hapus'

Mae Mr Davies yn credu bod presenoldeb yr heddlu mewn digwyddiadau fel Pride Cymru yn un o'r pethau sy'n ei gwneud yn haws i bobl adrodd unrhyw broblemau neu droseddau.

Ychwanegodd: "Rwy'n weddol hapus i weld y ffigwr yn mynd lan - mae'n rhoi llun llawer gwell o'r hyn sy'n digwydd."

Mae Heddlu'r De yn dweud fod achosion o droseddau o'r fath wedi cael eu tan-gofnodi yn y gorffennol felly bod y cynnydd i'w ddisgwyl.

Dywedodd llefarydd ar ran y llu: "Be sydd 'run mor bwysig yw gweld lefelau bodlonrwydd gyda'r rheiny sy'n gwneud cwyn yn gwella, yn enwedig wrth i ni ymdrin â chwynion."

Straeon perthnasol