Salmond yn 'creu'r argraff fwya' mewn dadl deledu

Tomos Livingstone
Uned Wleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Alistair Darling ac Alex SalmondFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddadl o flaen 200 yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Kelvingrove yn Glasgow

Ar y diwrnod pan gafodd papurau pleidleisio drwy'r post eu hanfon at bobl yr Alban, mae'n debyg mai prif weinidog y wlad Alex Salmond greodd yr argraff fwya yn y ddadl deledu nos Lun.

Roedd yntau ac arweinydd ymgyrch Better Together Alistair Darling benben â'i gilydd yn y ddadl deledu olaf cyn y refferendwm.

Awgrymodd pôl piniwn brys The Guardian ac ICM fod 71% yn credu mai Mr Salmond enillodd y ddadl deledu tra oedd 29% o blaid Mr Darling.

Ond dywedodd Mr Darling fod poliau piniwn o hyd yn awgrymu bod mwyafrif o blaid pleidleisio "Na" yn y refferendwm.

Arian diwydiant olew

Ymysg y testunau trafod yn y ddadl deledu roedd arian o'r diwydiant olew, pa arian ddylai gwlad annibynnol ei ddefnyddio a dyfodol taflegrau niwclear.

Dywedodd Mr Salmond fod ei wrthwynebwyr yn ochri gyda'r Ceidwadwyr ar bolisïau fel gwariant cyhoeddus.

Ond wfftio hyn wnaeth Mr Darling, gan fynnu bod angen i Mr Salmond gynnig cynllun ariannol amgen.

Bu'r trafod yn ffyrnig ac weithiau'n danllyd yn y ddadl gafodd ei dangos yn fyw ar BBC2 ar draws Prydain.

Fe fydd yr Alban yn pleidleisio ar Fedi'r 18 a ddylai'r wlad fod yn annibynnol.

Hawl i wrthod

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud eto y dylai Cymru gael yr hawl i wrthod undeb ariannol gydag Alban annibynnol.

"Os yw'r Alban yn penderfynu nad ydy'n dymuno fod yn rhan o'n hundeb, ni all hi wedyn ddisgwyl rhannu'n sefydliadau," dywedodd Mr Jones.

Ond ar raglen Morning Call ar Radio Wales dywedodd Ian Johnson ar ran Plaid Cymru y byddai undeb ariannol yn cynnig y gorau i Alban annibynnol ac i weddill y Deyrnas Unedig.