Nantyglo: Cyflenwad nwy 'yn ôl o fewn 24 awr'

Cyhoeddwyd

Mae'r cwmni sy'n ceisio adfer nwy i ryw 755 o dai yn Nantyglo wedi dweud fod y gwaith ar ddechrau a'u bod yn ffyddiog y bydd y cyflenwad yn ôl o fewn 24 awr.

Fe ddywedodd Wales & West Utilities am 18:00 nos Sul eu bod yn "dawel obeithiol" y bydd hyn yn bosib, gan ychwanegu y bydd angen gwneud mwy o waith ar y pibellau yn y dyfodol.

Daeth y broblem gyda'r cyflenwad i'r amlwg ddydd Iau wedi i ddŵr lifo i'r beipen nwy.

Dywedodd llefarydd ar ran Wales & West Utilities: "Rydym wedi tynnu dros 150,000 litr o ddŵr o ryw 10 cilomedr o'r rhwydwaith nwy hyd yn hyn ac yn parhau i geisio tynnu'r dŵr sydd wedi casglu mewn mannau isel o fewn y rhwydwaith."

Ychwanegodd y byddai gweithwyr o'r cwmni yn mynd o ddrws i ddrws yn gofyn am fynediad i fesurydd nwy tai er mwyn gallu troi'r cyflenwad ymlaen.

Bydd hyn yn digwydd ar y strydoedd canlynol:

  • Ffordd Limestone i Ffordd Limestone Ddwyreiniol
  • Ffordd y Capel i Ffordd y Farchnad
  • Ffordd newydd i Wesley Buildings
  • Tŷ Heulwen i Waunheulog
  • Ystâd Lakeside i Ffordd Waunfawr
  • Ystad Brynawelon

Dywedodd y llefarydd y byddai eu staff yn dangos eu cardiau adnabod cyn gofyn am fynediad i eiddo pobl.

Ychwanegodd: "Mae hwn yn parhau i fod yn waith cymhleth ac mi fyddan ni'n parhau i weithio rownd y cloc i geisio datrys y mater yn ddiogel a chyn gynted â phosib.

"Mi fyddan ni'n parhau i weithio'n agos gyda'r tîm gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol, sydd wedi helpu i drefnu i bobl allu golchi a chael cawod mewn dwy ganolfan hamdden leol...

"Hoffem ddiolch i'r gymuned am eu hamynedd wrth i ni weithio i adfer y cyflenwad nwy mor gyflym a diogel â sy'n bosib."

Roedd y ganolfan Glyn Ebwy ar gau ddydd Llun ond yr un yn Abertyleri ar agor.

Straeon perthnasol