'Ymddygiad dychrynllyd' byd y bêl gron

  • Cyhoeddwyd
Laura McAllister

Wedi'r honiadau am Malky Mackay, mae cadeirydd Chwaraeon Cymru'n dweud fod diwylliant o "ymddygiad dychrynllyd" yn bodoli ym myd pêl-droed.

Ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales, fe ddywedodd Laura McAllister - sy'n gyn-chwaraewraig ryngwladol - ei bod hi'n credu fod pêl-droed yn enghraifft o gamp sydd wedi "colli cysylltiad â'r bobl sydd wir yn caru'r gêm."

Ychwanegodd ei bod hi'n "teimlo'n isel iawn am gyflwr y gêm 'nes i dyfu i'w charu."

Er difrifoldeb yr honiadau am Malky Mackay ac Iain Moody tra'r oedden nhw'n gweithio yng Nghaerdydd, fe ddywedodd McAllister nad yw'r newyddion yn ei synnu:

"Dw i'n meddwl fod yr un peth yn wir i bawb sydd wedi ymwneud â'r gêm mor hir â fi.

"Es i i wylio Caerdydd am y tro cynta' gyda 'nhad-cu pan o'n i'n dair oed. Mae gen i docyn tymor.

"Dw i wedi chwarae a bod yn swyddog ar bob lefel.

"Dw i'n credu y byddai pawb sy'n 'nabod y gêm yn dweud fod 'na wastad rhyw ddiwylliant dirgel o ymddygiad eitha' dychrynllyd. Mae'n gwbl, gwbl wahanol i nifer o chwaraeon eraill.

"Felly mae'n fy nigalonni, ond dw i ddim yn credu ei bod hi'n sioc i rai sy'n 'nabod y gêm o ddifrif."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mackay wedi ymddiheuro am gynnwys rhai negeseuon

Yn ôl McAllister, mae ffactorau fel datganiad yr LMA ar yr honiadau am Mackay a Moody yn rhan o'r broblem.

Er i'r gymdeithas rheolwyr pêl-droed ymddiheuro am alw ymddygiad y ddau yn "gellwair cyfeillgar", mae hi'n dweud fod datganiadau o'r fath yn "cyfiawnhau ymddygiad gwael iawn, na fyddai'n dderbyniol yn unman arall".

Nos Wener, fe ymddiheurodd Malky Mackay am anfon tair neges "annerbyniol ac anaddas".

Fore Sadwrn fodd bynnag, fe honodd y Daily Mail fod rhagor o negeseuon sarhaus wedi dod i'r fei.