Diwrnod prysur i hofrennydd yr Awyrlu

Cyhoeddwyd

Roedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod prysur i hofrennydd yr Awyrlu - fe gafodd ei alw bedair gwaith i roi cymorth i rai mewn trafferth ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd.

Yn gyntaf, aeth yr hofrennydd i Fiwmares, wedi i ddyn lithro ar ei gwch motor cruise, ac anafu ei asgwrn cefn.

Wedi i'r bad achub a Gwylwyr y Glannau Penmon arwain y cwch tuag at bier Biwmares, fe gafodd y dyn 58 oed ei gludo i Ysbyty Gwynedd gan yr hofrennydd.

Yna, aeth yr hofrennydd i roi cymorth i ddau gerddwr oedd mewn trafferth ar Grib Goch ar Yr Wyddfa - fe gafodd y ddau eu cludo i lawr y mynydd.

Yn ogystal, cafodd dynes 69 oed ei hachub oddi ar Lwybr Llanberis ar Yr Wyddfa.

Roedd hi wedi syrthio, a chafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd gan y Sea King.

O Ben Llyn ddaeth galwad ola'r dydd, wrth i'r hofrennydd lanio ar draeth Aberdaron er mwyn cludo dyn 34 oed i Ysbyty Gwynedd wedi iddo gael ei daro'n wael.

Straeon perthnasol