Damwain A465: Dyn wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio dau berson wedi i yrrwr beic modur farw yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A465 ger Gilwern yn ardal Y Fenni.

Fe ddigwyddodd y ddamwain toc wedi hanner nos neithiwr.

Roedd y dyn 53 oed yn dod o ardal Nantyglo, a bu farw yn y fan a'r lle.

Nawr mae'r heddlu'n ymchwilio i weld beth achosodd y ddamwain.

Mae dyn 37 oed o Frynmawr a dynes 34 oed o Gilwern wedi eu harestio dan amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Mae'n nhw'n parhau i fod yn y ddalfa yn cael eu holi.

Fe fydd yr A465 rhwng yr Hardwick a Gilwern yn parhau i fod ynghau am beth amser, wrth i'r heddlu ymchwilio.

Gall unrhywun â gwybodaeth am y ddamwain gysylltu â'r heddlu ar 101 gan nodi'r cyfeirnod 11 23/08/14.