Bysys i barhau i ddisgyblion o Wynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae rhai o'r disgyblion yn byw ar Stad Maesgeirchen

Mi fydd disgyblion sy'n byw yn y Groeslon a Maesgeirchen yn parhau i dderbyn bysys am ddim i'r ysgol y flwyddyn nesaf, wedi i Gyngor Gwynedd newid eu meddwl.

Roedd y cyngor wedi dweud yn wreiddiol y byddai'n rhaid i ddisgyblion ganfod eu ffordd eu hunain i'w gwersi gan eu bod yn byw o fewn tair milltir i'r ysgol.

Fe wnaeth nifer o rieni a chynghorwyr gwyno am hyn gan ddweud nad oedd yn rhesymol disgwyl i ddisgyblion gerdded dros ddwy filltir i'r ysgol ac yn ôl ar hyd llwybr oedd yn "anniogel".

Fis diwethaf fe ddywedodd y cyngor y bydden nhw'n ailystyried y penderfyniad yn wyneb y protestiadau, ac maen nhw'n awr wedi llwyddo i sicrhau y bydd yr un gwasanaeth ag oedd ar gael y flwyddyn ddiwethaf yn parhau.

'Ateb ymarferol'

Un oedd wedi bod yn feirniadol iawn o'r penderfyniad gwreiddiol oedd y cynghorydd Nigel Pickavance, oedd wedi dweud ar ei dudalen Faebook y byddai'r sefyllfa yn "hunllef".

Mae wedi croesawu'r ffaith bod y cyngor bellach wedi newid eu meddyliau. Dywedodd: "Dw i'n hynod o falch fod Cyngor Gwynedd wedi gallu dod i drefniant a fydd yn gweld parhad gwasanaeth bws ysgol o Faesgeirchen i Ysgol Tryfan ac Ysgol Friars ym Mangor Uchaf.

"Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, dw i a'm cyd-gynghorydd lleol, Christopher O'Neal, ynghyd â rhieni o Faesgeirchen, wedi bod yn gweithio i gadw gwasanaeth cludiant.

"Yn dilyn llawer o drafodaethau efo'r Cyngor, dw i'n falch o weld ateb ymarferol."

'Balch iawn'

Meddai'r Cynghorydd Gareth Thomas, yr aelod dros addysg ar gabinet Cyngor Gwynedd:

"Dw i'n falch iawn ein bod ni wedi cael ateb i hyn.

"Ar ôl i rai teuluoedd fynegi pryderon, mi wnes i ofyn i swyddogion y Cyngor edrych ar ffyrdd o barhau â gwasanaeth bws a fyddai ar gael i ddisgyblionysgolo Faesgeirchen sy'n teithio i Ysgol Friars ac Ysgol Tryfan a disgyblion o'r Groeslon sy'n teithio i Ysgol Dyffryn Nantlle.

"Mae'r Cyngor bellach wedi ysgrifennu at y teuluoedd i esbonio y bydd gwasanaeth bws dros dro ar waith erbyn cychwyn y tymor ysgol, ac y bydd cytundeb parhaol wedyn yn cael ei drefnu gyda darparwr trafnidiaeth leol i sicrhau parhad cludiant o'r cartref i'r ysgol ym Maesgeirchen a'r Groeslon.

"Hoffwn ddiolch i'r swyddogion o'r cyngor sydd wedi gweithio'n gydwybodol ar y trefniadau hyn, yn ogystal â'r cynghorwyr lleol a'r rhieni sydd wedi cyfrannu at y gwaith o ddatrys y mater yma."

Straeon perthnasol