Pontio: Methu prynu tocynnau i'r gala agoriadol

Cyhoeddwyd

Mae Canolfan Pontio ym Mangor wedi ymddiheuro pnawn 'ma, wedi i nifer o bobl fethu prynu tocynnau ar gyfer gala agoriadol y ganolfan fis Hydref.

Roedd tocynnau'n mynd ar werth am 10 y bore 'ma, ond 10 munud yn ddiweddarach, roedd y tocynnau wedi mynd yn ôl un cwsmer.

Fe ddywedodd Tudur Williams o Fodffordd nad oedd o'n deall sut allai 400 tocyn gael eu gwerthu mewn 10 munud.

Mae'n credu bod tocynnau wedi cael eu gwerthu neu eu rhoi i bobl cyn i'r cyhoedd gael cyfle i'w prynu.

Yn ôl Elin Edwards o adran farchnata Pontio, roedd tocynnau'n gyfyngedig oherwydd maint y theatr.

'Methu credu'r peth'

Dywedodd Mr Williams wrth raglen Post Prynhawn Radio Cymru ei fod wedi ymuno â chiw tu allan i'r Swyddfa Docynnau am tua 9:50, a'i fod yn 10fed yn y rhes.

Cychwynnodd y broses o werthu'r tocynnau wyneb yn wyneb yn y Swyddfa Docynnau am ychydig cyn 10:00.

Ond dywedodd: "Roedd hi'n tua 10:10-15 pan gathon ni'r neges bod y tocynnau wedi gwerthu allan, a dwi'n methu credu'r peth i fod yn hollol onest.

"Sut mae pobl yn gallu gwerthu gymaint o docynnau, 400 o docynnau, mewn cyn lleied o amser.

"Tua 40 cafodd eu gwerthu wyneb yn wyneb yn y siop i'r cyhoedd bore 'ma, felly lle mae'r gweddill wedi mynd?

"Tydw i ddim yn meddwl bod y cyhoedd wedi cael chwarae teg."

'Tocynnau cyfyngedig'

Yn ôl llefarydd ar ran Pontio roedd y tocynnau ar gael ar-lein, drwy ffonio llinellau ffôn arbennig a thrwy ymweld â'r Swyddfa Docynnau a bod y tocynnau oedd ganddyn nhw i'w gwerthu y bore 'ma wedi mynd i gyd mewn chwarter awr.

Dywedodd y llefarydd: "Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu ar S4C ym mis Hydref a bydd rhagor o docynnau ar gael maes o law gan fod rhai wedi eu neilltuo i artistiaid, gwahoddedigion a rhieni plant yr ysgolion cynradd sy'n perfformio ac y bydd y rhai na sy'n dymuno tocyn yn eu dychwelyd."

Aeth ymlaen:"Theatr ganolig ei maint ydi Pontio ac felly mae'r tocynnau'n gyfyngedig."