Ap newydd i ddal pobl sy'n tipio'n anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gall rhai sy'n euog o dipio anghyfreithlon gael dirwy hyd at £50,000 neu wynebu dedfryd o garchar

Mae ap newydd wedi cael ei ddatblygu er mwyn mynd i'r afael â thipio anghyfreithlon, sy'n costio £2 filiwn i'r trethdalwr yng Nghymru bob blwyddyn.

Bydd swyddogion gwastraff y cynghorau yn defnyddio'r ap ar gyfer ffonau clyfar i gofnodi a thynnu lluniau o bobl yn tipio'n anghyfreithlon drwy ddefnyddio system mapio GPS mewn amser real.

Pwrpas yr ap yw denu sylw at ardaloedd lle mae tipio anghyfreithlon yn broblem o fewn siroedd Caerfyrddin, Gwynedd, Rhondda Cynon Taf, Casnewydd, Dinbych a Chaerdydd.

Cafodd yr ap 'Flymapper' ei ddatblygu gan dîm Taclo Tipio Cymru.

Gall rhai sy'n euog o dipio wynebu dirwyon o hyd at £ 50,000 neu gyfnod o garchar.

Mae'r system gofnodi data presennol yn defnyddio taenlen, ond mae'r ap yn caniatáu i swyddogion i lwytho delweddau a phinbwyntio lleoliadau yn defnyddio GPS, sy'n gallu arddangos mannau lle mae tipio anghyfreithlon yn broblem.

'Targedu'

"Bydd yr ap yn rhoi gwybodaeth allweddol i ni, sef lleoliad y digwyddiad, ffotograff o'r digwyddiad a'r amser cafodd y gwastraff ei dipio'n anghyfreithlon," meddai rheolwr rhaglen Taclo Tipio Cymru, Gary Evans.

"Mae'n caniatáu i swyddogion awdurdodau lleol fod yn llawer mwy strategol wrth iddynt fynd i'r afael â'r broblem."

Ychwanegodd Swyddog Gwastraff yng nghyngor Sir Gaerfyrddin Mike Roberts: "Mae amryw o ddigwyddiadau eisoes wedi cael eu mapio o fewn y mis cyntaf, ac mae manteision yr ap i'w gweld yn barod, mae'r map yn dangos y crynodeb o ddigwyddiadau, a thros amser bydd yn caniatáu i ni lunio ymgyrchoedd er mwyn targedu'r bobl sy'n tipio'n anghyfreithlon yn yr ardaloedd hynny ."