Arglwydd Rennard: Proses ddisgyblu ar ben

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Mae diarddeliad yr Arglwydd Rennard o'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dod i ben wedi i broses ddisgyblu yn ei erbyn gael ei gollwng.

Roedd aelodaeth cyn brif weithredwr y blaid wedi ei atal wedi iddo gael ei gyhuddo o ddwyn anfri ar y blaid wedi iddo fethu ag ymddiheuro dros honiadau o aflonyddu rhywiol.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud fod gollwng y broses ddisgyblu wedi cau pen y mwdwl ar y mater.

Ond mae Cymraes, oedd yn un wnaeth honiadau, yn dweud y dylai'r blaid fod â chywilydd am beidio â chosbi'r Arglwydd Rennard.

'Wedi newid'

Yn ôl Nick Clegg, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, mae'r blaid wedi newid yn sgil yr helynt.

Dywedodd: "Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cymryd golwg hir a chaled yn y drych ers i'r honiadau yma gael eu gwneud y flwyddyn ddiwethaf ac rwy'n ffyddiog fod y blaid wedi newid.

"Mae'n glir bod nifer o fenywod o fewn ein plaid yn teimlo eu bod nhw wedi cael eu methu gan fod y blaid wedi methu ymateb i'r cwynion mewn ffordd briodol.

"Rwy'n benderfynol na ddylai unrhyw aelod o'r blaid ddarganfod ei hunain yn y sefyllfa yna eto."

Mae'r Arglwydd Rennard wedi croesawu'r penderfyniad i adfer ei aelodaeth gan ychwanegu na chafodd unrhyw honiad yn ei erbyn ei brofi.

Dywedodd: "Rwy'n parhau i fod yn aelod ymroddedig o'r Democratiaid Rhyddfrydol ac yn credu'n gryf yn egwyddorion y blaid, fel sy'n cael eu nodi yn y cyfansoddiad, ac sydd wedi eu selio ar werthoedd wnaeth i mi ymuno â'r Blaid Ryddfrydol yn fy arddegau."

'Cywilydd'

Roedd pedair aelod o'r blaid - un ohonynt yn Gymraes - wedi gwneud honiadau yn erbyn yr Arglwydd Rennard yn wreiddiol gan ddweud ei fod wedi ymddwyn mewn modd amhriodol tuag atynt.

Yr aelod o Gymru oedd wedi gwneud cwyn oedd Alison Goldsworthy, a ddywedodd mewn ymateb i'r ffaith bod yr Arglwydd Rennard bellach wedi cael ailymuno â'r blaid: "Gan wynebu cyfle i weithredu'n gryf, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol unwaith eto wedi methu a gweithredu.

"Wrth fethu a gweithredu yn ei erbyn maen nhw wedi dweud fod ei ymddygiad - sydd lawer mwy difrifol nag ydw i wedi ei ddatgelu'n gyhoeddus - yn cael mynd heb gosb.

"Dyw hynny ddim yn iawn o gwbl. Mae'n ganlyniad y dylai'r blaid fod â chywilydd ohono."

'Ymddiheuriad'

Ym mis Ionawr fe ddaeth ymchwiliad annibynnol i'r honiadau, wedi ei arwain gan Alistair Webster QC, i'r casgliad na ddylid gweithredu ymhellach ond y dylai'r Arglwydd Rennard ymddiheuro.

Cafodd hyn ei feirniadu ar y pryd fel bod yn ganlyniad annerbyniol i bawb.

Roedd yr Arglwydd Rennard yn teimlo'n ddig ei fod yn gorfod ymddiheuro er na chafodd yr honiadau eu profi, a'r dioddefwyr honedig yn meddwl ei fod yn annerbyniol na fyddai camau pellach yn cael eu cymryd er bod eu tystiolaeth wedi cael ei alw'n "gwbl gredadwy".

Fe wnaeth yr Arglwydd Rennard ymddiheuro yn y diwedd gan ddweud ei fod yn "datgan ei edifeirwch am unrhyw niwed neu embaras" oedd wedi cael ei achosi - ond gan barhau i wadu ei fod wedi gwneud dim o'i le.

Mae Llywydd y Democratiaid Rhyddfrydol Tim Farron yn dweud bod y blaid wedi newid y rheolau a'r cod ymddygiad "ar bob lefel" er mwyn sicrhau bod hawliau a chyfrifoldebau yn gliriach o hyn allan.

Straeon perthnasol