Dymchwel pafiliwn: cyngor yn mynd i'r llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Penderfyniad terfynol yr wythnos nesa?

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cadarnhau ei fod yn mynd i'r llys yr wythnos nesaf oherwydd bwriad i ddymchwel Pafiliwn Corwen.

Bydd gwrandawiad i gais y cyngor yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 26 Awst.

Roedd ymgyrchwyr wedi llwyddo i gael gwaharddeb llys er mwyn atal dymchwel yr adeilad.

Am bron canrif roedd yn un o ganolfannau diwylliannol mwyaf Cymru, yn gartre i ddigwyddiadau mawr fel Eisteddfodau, gigiau Edwards H Dafis a'r Super Furry Animals.

Yn hytrach na'i atgyweirio ar gost o £1.3m mae'r cyngor eisiau ei ddymchwel.

Atal y dymchwel

Tra bod rhai'n lleol eisiau cadw ac atgyweirio'r adeilad presennol, mae eraill yn teimlo na fydd hynny'n bosib.

Mi gaeodd y pafiliwn yn 2010 a'r flwyddyn ddilynol llwyddodd ymgyrchwyr i atal y dymchwel.

Mae'r cyngor wedi dweud y byddan nhw'n ymgynghori gyda thrigolion lleol.

Ddydd Llun dywedodd llefarydd eu bod nhw'n gorfod gwario arian cyhoeddus sylweddol i wneud yn siwr bod y safle'n ddiogel.

"Unwaith y bydd y safle wedi ei glirio mi fyddan ni'n sefydlu ymddiriedolaeth barhaol i weithredu ar statws elusennol y safle er budd pobl Corwen."

Straeon perthnasol