Pont Briwet: Rhybudd i drigolion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae Network Rail wedi rhybuddio pobl rhag cerdded ar hyd y rheilffordd dros bont Briwet ger Llandecwyn, wrth i Gyngor Gwynedd agosáu at orffen adeiladu'r bont newydd.

Yn ôl Network Rail, mae pobl leol wedi dechrau dod i arfer â cherdded ar hyd y rheilffordd ers i wasanaethau trên ddod i ben rhwng Harlech a Phwllheli y Nadolig diwethaf, ac mae bellach yn llwybr poblogaidd i bobl fynd â'u cŵn am dro.

Dywedodd y cwmni fod trenau peirianyddol wedi dechrau defnyddio'r rheilffordd unwaith eto, er mwyn ei phrofi cyn i'r gwasanaethau cyhoeddus ddechrau yn ôl fis Medi.

"Mae'n bwysig i bawb gymryd sylw o'r arwyddion diogelwch, yn enwedig wrth ddefnyddio'r croesfannau." meddai llefarydd ar ran Network Rail.

"Mae'r cynllun wedi costio oddeutu £20 miliwn, ac mae'r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud cyn ail-agor y llinell i'r cyhoedd," ychwanegodd.

Teithio wyth milltir yn ychwanegol

Yn ôl trigolion lleol, mae'r gwaith o adeiladu'r bont wedi creu anawsterau teithio.

Mae May Wells, yn byw ym mhentref Talsarnau, ac arferai deithio dros y bont yn rheolaidd cyn iddi gau:

"Ers i'r bont gau, rydym wedi bod yn gorfod teithio wyth milltir yn ychwanegol i wneud ein siopa yn wythnosol." meddai.

"Mae'n hen bryd iddyn nhw ail agor y bont. Unwaith fydd y ffordd wedi agor hefyd, fydd dim angen i bobl gerdded ar hyd y cledrau."

Mae Dai Evans hefyd yn byw yn lleol a bydd yntau yn croesawu'r ffaith fod y gwaith o ail-adeiladu'r bont yn agosáu at y terfyn.

Mae Mr Evans yn teimlo bod cau'r bont wedi creu problemau i bobl sydd angen ymweld â'r ysbytai ym Mangor a Phorthmadog.

"Gall y ffordd o amgylch Maentwrog gymryd hyd at hanner awr yn ychwanegol i siwrne rhywun sydd angen mynd i Ysbyty Gwynedd neu Ysbyty Alltwen o ochrau Harlech," meddai.

"Bydd yn braf gweld y bont yn ail-agor."