Cyd-yrrwr car rali o Gymru wedi brifo

Cyhoeddwyd

Mewn damwain yn ystod rali yng Ngogledd Iwerddon brynhawn Gwener, mae gyrrwr car rali o'r ardal wedi ei ladd, a'i gyd-yrrwr - dyn o Gaerfyrddin - wedi ei anafu.

Bu farw Timothy Cathcart, 20 oed o Enniskillen, pan adawodd ei gar y ffordd yn ystod Rali Ulster.

Mae ei gyd-yrrwr, Dai Roberts o Gaerfyrddin, wedi ei anafu, ac yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty.

Fe gafodd o'i gludo i Ysbyty Brenhinol Fictoria ym Melffast gan hofrennydd, lle mae'n parhau i fod mewn cyflwr sefydlog.

Roedd y pâr yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Ralïo Prydain, mewn car Citroen DS3 R3.

Mewn datganiad, fe ddywedodd trefnwyr y rali bod ymchwiliad ar droed.

Ychwanegodd y trefnwyr bod eu "gweddïau a'u meddyliau gyda theulu a ffrindiau Timothy".