C difficile: dim camau i'r heddlu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 96 o achosion o'r haint yn Ysbyty Glan Clwyd rhwng Ionawr a Mai 2013

Fydd yr heddlu ddim yn cymryd camau yn erbyn bwrdd iechyd wedi cyfres o achosion C. difficile.

Roedd 96 o achosion o'r haint yn Ysbyty Glan Clwyd rhwng Ionawr a Mai 2013 a bu farw 30 o gleifion pan oedd yr haint arnyn nhw.

Roedd AC Gogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi galw am gyhuddo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o ddynladdiad corfforaethol.

Gofynnwyd i'r heddlu edrych yn fanwl ar sut yr oedd y bwrdd iechyd, sy' wedi ymddiheuro am y gyfres o achosion, wedi ymateb i rybuddion y gallai'r haint ledu.

'Cynhwysfawr'

Ar ôl i'r heddlu ymchwilio am 10 mis dywedon nhw wrth yr AC ddydd Llun na fydden nhw'n mynd â'r mater ymhellach.

Nid oedd cysylltiad uniongyrchol rhwng yr haint a'r marwolaethau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Hughes: "Rydym wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr ac wedi anfon ein sylwadau at uned achosion cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron sy'n cytuno nad oes tystiolaeth i gefnogi ymchwiliad i ddynladdiad corfforaethol."

Dywedodd yr AC: "Roedd yn bwysig fod yr heddlu'n cael cyfle i edrych yn fanwl ar yr amgylchiadau."

Camu o'r neilltu

Mae llefarydd ar ran y bwrdd iechyd wedi dweud eu bod yn fodlon ar y canlyniad.

Roedd y cadeirydd a'r isgadeirydd wedi camu o'r neilltu oherwydd gwendidau rheoli, gan gynnwys eu hymateb pan oedd yr haint yn lledu.

Casglodd rhaglen materion cyfoes Week In Week Out fod llai o nyrsys rheoli haint ac nad oedd digon o welyau ynysu.

Yn ddiweddar, mae adroddiad wedi dweud bod ysbytai'r gogledd yn ennill tir ond bod angen mwy o waith am fod nifer yr heintiau'n "rhy uchel o hyd".

Straeon perthnasol