Achos twyll: Dewis rheithgor

Published

Mae'r rheithgor wedi'i ddewis yn achos cyn-bennaeth elusen cyfartaledd hil, sydd wedi'i gyhuddo o dwyll.

Nasir Malik oedd prif weithredwr Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan cyn i'r elusen ddod i ben yn 2012.

Mae Mr Malik, 64 oed o Frynmill, yn gwadu tri honiad o dwyll a bydd ei achos yn cael ei glywed yn Llys y Goron Abertawe.

Cymrodd y broses o ddewis 12 aelod y rheithgor o'r panel cychwynnol o 26 darpar reithiwr, tua awr.

Clywodd y darpar reithwyr restr o dystion a mudiadau yn ymwneud â'r achos cyn cael eu holi os oedd ganddyn nhw unrhyw gyswllt â nhw.

Gofynnodd y Barnwr Peter Heywood i'r 12 sydd wedi eu dewis, a'r pum rheithiwr wrth gefn, i edrych ar y rhestr yn ofalus, cyn gohirio'r achos tan fory, pan mae disgwyl y bydd y rheithwyr yn tyngu eu llw.

Mae disgwyl i'r achos barhau am tua tair wythnos.