Enwi dyn fu farw wedi gwrthdrawiad ar yr M4

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall

Mae'r dyn fu farw wedi gwrthdrawiad ar yr M4, rhwng C36 (Pen-y-bont ar Ogwr) a C37 (Y Pîl) wedi cael ei enwi.

Roedd Joshua Hobbins yn 23 oed ac yn dod o ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Digwyddodd y ddamwain tua 20:15 dydd Sadwrn 9 Awst pan adawodd y car Toyota Avensis oedd yn cael ei yrru gan Joshua y draffordd.

Mewn teyrnged i Joshua, dywedodd ei deulu:

"Roedd ein mab yn fab, brawd a pherson hyfryd. Roedd ei fywyd i gyd o'i flaen, gyda gradd meistr mewn peirianneg mecanyddol, swydd roedd o'n ei fwynhau, ffrindiau oedd yn ei garu, ac roedd yntau yn eu caru nhw. Mae hynny i gyd wedi'i gymryd oddi wrtho mewn damwain greulon a thrasig."

Straeon perthnasol