£100,000 i wella gwasanaethau dioddefwyr troseddau rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £100,000 yn cael ei roi i gefnogi dioddefwyr troseddau rhyw, yn sgil cynnydd sylweddol diweddar yn nifer yr achosion.

Dywed y llywodraeth mai'r nod yw lleihau rhestrau aros ar gyfer gwasanaethau i ddioddefwyr.

Daw'r arian yn dilyn "cynnydd sylweddol yn y galw" yn ddiweddar, "yn arbennig mewn perthynas ag achosion hanesyddol o gam-drin rhywiol".

Yn ôl Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes Cymru, Lesley Griffiths, bydd yr arian yn gymorth i ddioddefwyr ddelio gyda'u profiadau a "byw bywydau cyflawn unwaith eto".

£105,000

Bydd y £105,000 yn cael ei rannu rhwng sefydliadau ar draws Cymru:

  • £50,000 i Llwybrau Newydd - canolbarth a de Cymru
  • £20,000 i Cam wrth Gam - gogledd Cymru
  • £20,000 i Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol - gogledd Cymru
  • £10,000 i Seren y Gorllewin - gorllewin Cymru
  • £5,000 i Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru - corff ymbarél.

Gobaith y llywodraeth yw y bydd yr arian ychwanegol yn lleihau'r amseroedd y mae dioddefwyr yn aros am wasanaethau, ac yn gwella'r gallu i ddelio gydag unrhyw gynnydd arall yn y dyfodol.

Dywedodd Lesley Griffiths AC: "Dyw'r cynnydd hwn ddim yn syndod o ystyried y nifer o brofiadau ac achosion llys proffil uchel sydd wedi cael sylw yn y cyfryngau.

"Mae'n annhebygol iawn y bydd y galw hwn yn lleihau yn y dyfodol agos, felly mae'r cyllid hwn yn bwysig iawn - o ran darparu gwasanaethau uniongyrchol ar unwaith, a meithrin gallu ar gyfer y dyfodol.

"Mae hyn hefyd yn pwysleisio nad dim ond atal trais rhywiol, cam-drin domestig a thrais ar sail rhywioldeb, a rhoi terfyn arnynt, yw ymrwymiad Llywodraeth Cymru, ond ein bod hefyd am helpu dioddefwyr i ddelio â'u profiadau fel eu bod yn gallu byw bywydau cyflawn unwaith eto."