Teithwyr wedi gadael safle Sioe Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y carafannau oedd wedi eu gosod ar un o safleoedd Sioe Môn.

Mae gweinyddwr Sioe Môn, Aled Hughes, wedi dweud wrth BBC Cymru bod y teithwyr oedd wedi gosod eu carafannau ar un o safleoedd y sioe wedi gadael.

Mae'r safle ble'r oedd y carafannau, ar dir sy'n berchen i Gyngor Môn, ac yn rhan o Barc Diwydiannol Mona yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio ar gyfer tua 60,000 o ymwelwyr dros ddau ddiwrnod y Sioe.

Roedd Cyngor Môn wedi llwyddo i gael gorchymyn llys yn galw ar y teithwyr i symud eu carafannau oddi ar y safle.

Fe wnaeth y teithwyr symud i'r safle ddydd Iau.

Mae Sioe Môn yn cael ei gynnal ym Mharc Diwydiannol Mona ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Straeon perthnasol