Beryl Vaughan: 'Steddfod i'w chofio ym Maldwyn 2015'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 2015, Beryl Vaughan.

Bydd trefnwyr Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau yn dysgu o lwyddiant Sir Gâr eleni, ac yn sicrhau "eisteddfod i'w chofio" y flwyddyn nesaf.

Dyna eiriau cadeirydd pwyllgor gwaith Prifwyl 2015 wrth BBC Cymru Fyw wrth i 'Steddfod eleni gau'r gatiau ar ddiwedd wythnos lwyddiannus.

Dywedodd Beryl Vaughan bod ganddi ddim ond canmoliaeth i'r gwaith codi arian sydd wedi digwydd hyd yn hyn, a dywedodd ei bod yn hyderus o basio'r targed ariannol.

Ychwanegodd bod y pwyllgor gwaith wedi cael cryn gefnogaeth o drefi ar draws y ffin, ac y byddai'r gefnogaeth yn amlwg yn Eisteddfod y Gororau ymhen blwyddyn.

'Arbennig iawn'

Roedd hi hefyd yn llawn canmoliaeth i Eisteddfod "arbennig iawn" Sir Gâr, a'r bobl sydd wedi bod mor ganolog i'r gwaith.

"Mae tref y sosban, Llanelli, wedi rhoi 'Steddfod arbennig iawn, mae'r cyfeillgarwch 'di bod yma, dwi 'di 'neud ffrindiau newydd a fyddan nhw'n ffrindiau oes, mae 'na gydweithio arbennig 'di bod rhwng Sir Gâr a Sir Maldwyn, mae pawb yn agos atoch chi yma, pawb a gwên ar eu hwyneb."

Er y llwyddiant, nid yw'n teimlo bod unrhyw bwysau ychwanegol arni hi a'r trefnwyr, a dywedodd bod Maldwyn yn siŵr o "ragori" a rhoi "chwip o 'Steddfod".

"Mae'n maes ni yn lle delfrydol, a fydd ganddon ni ddim problem hefo trafnidiaeth.

"Fydd o'n faes dipyn llai na hwn, wrth gwrs, a 'da ni'n deulu mawr clos, yn nes at ein gilydd."

Disgrifiad o’r llun,
Seremoni gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau.

'Gwaddol cyn dechrau'

Cafodd sawl newid eu cyflwyno i'r maes eleni, a dywedodd Beryl ei bod yn "sicr y gwelwn ni dipyn o newidiadau eto, a dwi'n siŵr mae er gwell fyddan nhw hefyd".

Er nad oedd am ddatgelu ei chynlluniau eto, dywedodd: "Yn sicr, bydd rhaid i ni gael pethau newydd, rhaid i ni symud ymlaen, mae'r Cynulliad 'di deud bod rhaid i ni symud ymlaen a 'da ni'n mynd i symud ymlaen."

Dywedodd hefyd bod dechrau gwaddol yr Eisteddfod i'w weld yn barod.

"Ac mi fydd 'na waddol, mae'r gwaddol 'di digwydd mewn ffordd ymhell cyn y 'Steddfod achos 'da ni'n defnyddio ac yn gwneud gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg, mi fydd y Saeson a ninnau ar y Gororau yn sylwi pa mor bwysig ydi'r Eisteddfod Genedlaethol, mae'n ŵyl gelfyddydol fwyaf Ewrop, ac mae mor bwysig ein bod ni'n gallu ei gwerthu hi, mae marchnata yn bwysig, yn enwedig mewn lle fel ni, a ninnau yn ein lleoliad ni."

Ychwanegodd bod trefi Saesneg yn agos i'r ardal i gyd yn gefnogol, ac yn cynnig cymorth.

"Da ni'n ei gael o'n sicr yn barod, mae Croesoswallt yn brysur yn codi arian, mae Amwythig wedi rhoi swm sylweddol hefyd. Mae 'na bethau'n mynd ymlaen yn Birmingham a hefyd yn Llundain.

"Fyddwn i'n teimlo bod 'na groeso fel bydd Cymru i'r byd, ond fydd hi'n sicr yn Steddfod Maldwyn a'r Gororau."

Disgrifiad o’r llun,
Beryl Vaughan ar ei thaith gerdded o amgylch arfordir Cymru.

Arwain drwy esiampl

Gobaith Beryl yw y bydd ei "natur a'i phersonoliaeth" yn ysgogi pobl yr ardal i godi arian, a bydd hi'n arwain drwy esiampl, gan barhau ar ei thaith gerdded 888 milltir o amgylch arfordir Cymru yn yr wythnosau nesaf.

"Byddwn ni jyst yn cario 'mlaen fel 'da ni 'di g'neud yn barod a 'da ni'n gwybod bod 'na edrych ymlaen gymaint at y Steddfod.

"Dwi'n sylwi wrth eistedd fan hyn, mae pobl Maldwyn yn llifo i mewn, dwi 'di gweld lot yn pasio.

"Pam bod nhw 'di dod yma? Oherwydd eu bod nhw isho g'neud yn siŵr bod ganddon ni Steddfod i'w chofio flwyddyn nesa'. Ardderchog iawn."

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod arbennig.