Tŵr Meridian: Dyn wedi'i gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dyn wedi'i gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn dilyn digwyddiad yn Nhŵr Meridian, Abertawe, ddydd Gwener.

Mae'r dyn 38 oed a gafodd ei arestio yn dilyn y digwyddiad, erbyn hyn yn cael ei gadw mewn uned ddiogel ble mae'n cael ei asesu gan staff meddygol.

Bydd yn parhau ar fechnïaeth tan i'r heddlu dderbyn adroddiad llawn ynglŷn â'i gyflwr.

Cafodd swyddogion eu galw i'r adeilad am 16:00 ddydd Gwener pan gafodd dyn ei gymryd yn wystl yn ardal gyhoeddus yr adeilad gan ddyn arall oedd â gwn yn ei feddiant.

Cafodd adnoddau arbenigol eu gyrru i'r safle gan gynnwys hofrennydd yr heddlu, heddlu arfog a sawl ambiwlans.

Wedi dwy awr yno, fe gafodd gwn taser ei ddefnyddio i dawelu'r dyn arfog ac fe gafodd gwn ei gymryd o'r safle.

Straeon perthnasol