Tŵr Meridian: Digwyddiad difrifol ar ben

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYr heddlu y tu allan i'r tŵr

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod digwyddiad lle cafodd dyn ei gymryd yn wystl yn nhŵr Meridian yn Abertawe wedi dod i ben yn heddychlon heb unrhyw anafiadau.

Cafodd swyddogion eu galw i'r adeilad am 16:00 ddydd Gwener pan gafodd dyn ei gymryd yn wystl yn ardal gyhoeddus yr adeilad gan ddyn arall oedd â gwn yn ei feddiant.

Fe gafodd adnoddau arbenigol eu gyrru i'r safle gan gynnwys hofrennydd yr heddlu, heddlu arfog a sawl ambiwlans.

Wedi dwy awr yno, fe gafodd gwn taser ei ddefnyddio i dawelu'r dyn arfog, sydd wedi cael ei arestio ac fe gafodd gwn ei gymryd o'r safle.

Ni chafodd unrhyw un anaf yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Andy Kingdom o Heddlu'r De: "Yn ffodus daeth y digwyddiad difrifol iawn yma i ben heb anaf i unrhyw un oedd yn rhan ohono.

"Hoffwn ddiolch i fy swyddogion am eu dewrder a'u proffesiynoldeb yn ystod sefyllfa fregus iawn.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r cyhoedd am eu cydweithrediad trwy gydol y digwyddiad."

Mae dyn lleol yn cael ei gadw yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Abertawe.

ffynhonnell y llun, Jason Hole
disgrifiad o’r llunHeddlu arfog yn mynd i mewn i'r adeilad

Dywedodd Jason Hole, llygad-dyst sy'n byw yn y tŵr, bod yr heddlu wedi dweud wrtho i aros yn ei fflat.

Mae'r bwyty Grape and Olive sydd ar frig y tŵr wedi trydar: "Bwyty ar gau oherwydd digwyddiad, yr holl archebion wedi eu canslo, drwg gennym am unrhyw anghyfleustra".

Cafodd y tŵr, sy'n cynnwys 123 o fflatiau, ei godi yn 2009.

Hwn yw'r adeilad ucha yng Nghymru (300 troedfedd) gyda phobl yn byw ynddo.

Mae modd gweld Bannau Brycheiniog a golygfeydd dros Fôr Hafren o'r tŷ bwyta.