Golwg 'nôl ar Eisteddfod dydd Iau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Eisteddfodwyr yn mwynhau'r tywydd braf yng Nghaffi Maes B ddydd Iau

Ar ddiwrnod braf arall ym Mhrifwyl Sir Gâr, daeth 18,740 o bobl drwy'r gatiau yn Llanelli - ychydig yn llai nag ar yr un diwrnod y llynedd.

Mae 'na deilyngdod wedi bod ym mhob un o'r prif seremonïau hyd yma eleni, a chyfle Dewi Wyn Williams oedd hi i serennu ar y llwyfan ddydd Iau, pan gafodd ei anrhydeddu â'r Fedal Ddrama am ei waith La Primera Cena - drama sy'n olrhain hanes tad a mab yn cwrdd am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, y tad wedi'i erlyn o'r wlad yn dilyn damwain car angheuol pan fu farw'r fam.

Disgrifiad o’r llun, Dewi Wyn Williams gododd ar ei draed yn seremoni'r Fedal Drama yn y Pafiliwn, gyda theilyngdod unwaith eto ym mhrif seremoni'r dydd

Roedd 'na ganmoliaeth fawr i'r gwaith, gyda'r beirniaid Roger Williams a Sara Lloyd yn disgrifio'r enillydd fel "dramodydd hyderus", oedd yn "strwythuro'r ddeialog gyda chrefft a dychymyg ac yn llwyddo i fachu'r gynulleidfa."

Nos Iau, roedd gwobr newydd sbon yn cael ei rhoi - cyhoeddwyd yng Nghaffi Maes B mai The Gentle Good oedd enillydd cystadleuaeth Albwm Cymraeg y Flwyddyn.

Yn gynharach ar lwyfan y Pafiliwn, roedd cyfle i anrhydeddu un arall, Goronwy Wynne, a dderbyniodd Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod eleni am ei gyfraniad i fyd natur a botaneg.

I aros yn yr un maes, bu Syr John Meurig Thomas - sydd hefyd yn Llywydd yr Ŵyl - yn cyflwyno'r Ddarlith Wyddoniaeth flynyddol brynhawn Iau. Teitl y ddarlith eleni oedd 'Dau Gymro, Dau Sais ac Un Americanwr', gyda'r siaradwr yn trafod pump o'i arwyr, gan geisio apelio at "bob lleygwr sydd â diddordeb mewn unrhyw beth sydd yn rhan o'r byd sydd o'n hamgylch ni", yng ngeiriau Syr Thomas ei hun.

Mewn trafodaeth arall ar y maes, bu'r darlledwr Huw Edwards yn edrych ar gyflwr newyddiaduraeth yng Nghymru ar hyn o bryd, gan ddweud ei fod yn credu fod y safon wedi gwella dros y blynyddoedd diwetha'. Cyfeiriodd yn benodol at raglen Newyddion 9, gan ddweud ei fod yn "rhagori cryn dipyn ar yr hen ddarpariaeth".

Ar Faes D, Maes y Dysgwyr, yn gynharach, cafodd gwasanaeth newydd S4C ei lansio, gyda'r nod o roi mwy o hyder i bobl siarad Cymraeg.

Bydd gwasanaeth Dal Ati, fydd yn dechrau ar y sianel ar 28 Medi, yn cynnig dwy awr o raglenni bob bore Sul mewn Cymraeg hawdd i'w ddeall.

Gyda'r haul yn gwenu drwy gydol y dydd, roedd angen digon o eli haul a diod ar yr Eisteddfodwyr. Ond bydd y trefnwyr yn gobeithio rŵan y bydd y tywydd braf yn parhau ar gyfer deuddydd olaf yr Eisteddfod.

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.