Teithwyr wedi gosod eu carafanau ar safle Primin Môn

Cyhoeddwyd

Gyda llai nag wythnos tan ddechrau Sioe Môn mae teithwyr wedi gosod eu carafannau ar un o'r safleoedd sy'n hanfodol ar gyfer cynnal y digwyddiad.

Mae'r safle, ar dir sy'n berchen i Gyngor Môn, ac yn rhan o Barc Diwydiannol Mona yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio ar gyfer tua 60,000 o ymwelwyr dros ddau ddiwrnod y Sioe.

Nid yw'r trefnwyr yn gallu gwneud unrhyw sylw ar hyn o bryd, ond maent yn gobeithio bydd y mater wedi'i ddatrys cyn gynted â phosibl.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn:

"Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau y bydd safle Parcio a Theithio Sioe Môn ar gael. Mae swyddogion y Cyngor yn gwneud cais am Orchymyn Llys ac yn obeithiol y bydd yn cael ei sicrhau a'i weithredu cyn gynted â phosib.

"Petai'r cais, am ryw reswm yn aflwyddiannus, byddwn yn barod i gydweithio gyda threfnwyr y Sioe a Heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau nad yw'r digwyddiad mawreddog a phwysig yma'n cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd."

Bydd trefnwyr y sioe yn gyfrifol am y safle o hanner nos, nos Iau.