9,000 i blismona'r uwchgynhadledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Celtic Manor Resort
Disgrifiad o’r llun,
Bydd nifer o lwybrau a ffrydd ynghau cyn, yn ystod ac ar ôl yr uwchgynhadledd

Bydd 29 o luoedd yr heddlu o Gymru a Lloegr yn darparu 9,000 o swyddogion ar gyfer uwch-gynhadledd Nato yng Nghasnewydd.

Fe fydd arweinwyr y byd yn mynychu'r uwchgynhadledd ar Fedi 4/5 ac mae'r gwaith o godi rhwystrau o amgylch safle Gwesty'r Celtic Manor wedi dechrau.

Hefyd, bydd ffensys a rhwystrau yn cael eu codi mewn lleoliadau yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnosau nesa, a bydd cyfanswm o 20 cilomedr o rwystrau yn cael eu defnyddio.

Yn ogystal â hyn bydd nifer o ffyrdd a llwybrau yn cael eu cau yn ystor yr uwchgynhadledd.

Dywedodd Chris Armitt, dirprwy prif gwnstabl Glannau Mersi sy'n arwain y trefniadau diogelwch:

"Rydym yn gweithio yn galed i sicrhau fod y rhwystrau yn cael eu gosod - ond hefyd fod mynediad i'r cyhoedd i'r safleoedd yma tan y funud olaf.

"Felly rwy'n ddiolchgar i'r cyhoedd am eu cefnogaeth ac rwy'n ymddiheuro o flaen llaw pe bai ein cynlluniau yn achosi unrhyw aflonyddwch neu broblemau."

Bydd y gwaith o godi rhwystrau ym Mharc Bute, Ffordd y Gogledd, Stryd y Castell a Stryd y Dug yn dechrau dydd Iau, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Awst21.

Yna bydd rhwystrau yn cael eu codi o amgylch Basin y Rhath rhwng Awst 22-29.

Mae disgwyl i tua 4,000 ymweld â Chasnewydd yn ystod yr uwch-gynhadledd.

Y tro diwethaf i Brydain groesawu uwchgynhadledd oedd 24 mlynedd yn ôl yn Llundain.

Straeon perthnasol