Lluniau Dydd Mercher yr Eisteddfod / Eisteddfod pictures on Wednesday

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Stephen Jones sy'n chwarae'r harmonica i barti Mad Llwchwr / Stephen Jones has been playing the harmonica since he was six
Disgrifiad o’r llun, Lleucu Roberts ydy'r cyntaf erioed i ennill y Fedal Ryddiaith a'r Daniel Owen yn yr un Eisteddfod / Lleucu Roberts celebrates for the second time this week as she wins the Prose Medal
Disgrifiad o’r llun, Nid tedi ond Tink y ci! / Tink is a 'Malshi' - a cross between a Maltese terrier and a shih tzu
Disgrifiad o’r llun, "Mae'n braf yma." Gwyndaf Jones yw un o'r stiwardiaid sy'n croesawu ymwelwyr i'r Eisteddfod / A friendly face to welcome visitors to the Maes
Disgrifiad o’r llun, Popeth mewn pinc! / S4C weather presenter Yvonne Evans looking pretty in pink
Disgrifiad o’r llun, Nodweddion gwrthfiotig mêl yw un o themâu y Babell Wyddoniaeth eleni / Grug and Steffan's artwork on display
Disgrifiad o’r llun, Eiliad i feddwl / Time to reflect
Disgrifiad o’r llun, Ffion Dafis yw cyflwynydd sgyrsiau Chwarter i Chwech yn y Babell Lên / Ffion Dafis presents some of the Literature Pavilion's sessions
Disgrifiad o’r llun, Diwrnod prysur ar faes yr Eisteddfod / It was a busy day at the Eisteddfod on Wednesday
Disgrifiad o’r llun, Nikara Jenkins gyda'r medal arian enillodd mewn gymnasteg rhythmig yng Ngemau'r Gymanwlad / Nikara Jenkins with the silver medal she won at the Commonwealth Games
Disgrifiad o’r llun, Pabell Gŵyl Llên Plant yn llawn lliw / Children's literature is celebrated at this colourful stall
Disgrifiad o’r llun, Yr Arglwydd Rhys (Ianto Phillips) yn gwneud ymddangosiad / Lord Rhys, aka Ianto Phillips, made an appearance
Disgrifiad o’r llun, Cynhyrchiad dawns theatr newydd Ceirw / Oh dear, it's hot in these costumes!
Disgrifiad o’r llun, Pa well ffordd i goesau bach osgoi'r mannau mwdlyd ar y maes? Elen a Morgan yn mwynhau lifft gyda Tadcu / Elen and little Morgan cadge a lift from grandad Keith
Disgrifiad o’r llun, Mae Cyngor Sir Gâr yn adeiladu tŷ gwydr gyda photeli dŵr gwag / A greenhouse made of plastic bottles
Disgrifiad o’r llun, PC Garry Cutler a PC Elinor Evans. "Fi heb bod i'r Eisteddfod ers o'n i yn yr ysgol," meddai PC Evans / PC Elinor Evans and PC Garry Cutler on duty at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun, Dal dy afael Elliw! / Elliw climbs up for a better view of the Maes
Disgrifiad o’r llun, Dyfrig ab Ifor, yr Arwyddfardd, yn arwain yr Orsedd i'r Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Leading the way