Lluniau Dydd Mawrth yr Eisteddfod / Eisteddfod pictures on Tuesday

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y pêl-droediwr Lee Trundle yn curo'r Archdderwydd o 3 gôl i 1 ar y Maes! / Footballer Lee Trundle wins 3-1 against the Archdruid on the Maes!
Disgrifiad o’r llun,
Lleucu Roberts - enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen gyda'i nofel buddugol Rhwng Edafedd / Lleucu Roberts - winner of the Daniel Owen Memorial Prize for her novel Rhwng Edafedd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y DJ Huw Stephens ar draws Billy a Iolo o'r band Y Ffug ar y Maes / Radio 1 DJ Huw Stephens bumped into Billy and Iolo from the band Y Ffug
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Miri Collard datŵ pan drodd yn 60 oed - "uchelgais i mi ers pan yn blentyn"! / Miri Collard's childhood ambition of getting a tattoo was fulfilled when she turned 60!
Disgrifiad o’r llun,
D am Dishgled. Michelle Thomas yn cynnig help i ddysgwyr dros baned yn Maes D / Michelle Thomas offers Welsh learners help with their vocabulary over a cup of tea at the learners' pavilion.
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwynwyr Radio Cymru, Tommo a Dewi Llwyd, yn dangos fod y Maes yn llawn cariad / There's a lot of love on the Eisteddfod field
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cymylau du yn bygwth fore Mawrth ond daeth yr haul i wenu dros y Maes erbyn y p'nawn / The dark clouds threatened rain on Tuesday morning but the sun came out in the afternoon
Disgrifiad o’r llun,
Stetson mewn 'Steddfod - Ken Wyn Morris yn cysgogi dan ei het / A stetson at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Fi Neu'r Ci? / It's a dog's life
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Phil Harris ymhlith y cast oedd yn cyflwyno addasiad newydd T James Jones o Dan y Wenallt ar y maes / Actor Phil Harris was one of the cast members of T James Jones' new version of Under Milk Wood
Disgrifiad o’r llun,
Mae canolfan y Bad Achub ar y maes i godi ymwybyddiaeth am beryglon dŵr / RNLI are raising awareness of the dangers of the sea
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr awdures Manon Steffan Ross wedi bod yn cynnal sesiynau sgrifennu i blant ar y Maes tra dywedodd yr awdur Ioan Kidd ei fod yn dal i ddod dros y sioc o ennill Llyfr y Flwyddyn eleni! / Welsh Book of the Year winner Ioan Kidd and author and singer Manon Steffan Ross.
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod y dawnsio disgo / D.I.S.C.O.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Siân o Gaerdydd yn helpu ei merch Greta i gasglu sticeri heddiw / Siân from Cardiff was helping her daughter Greta collect as many stickers as she could today.
Disgrifiad o’r llun,
Stondin Cyngor ar Bopeth gafodd wobr Sefydliad y Merched am stondin orau'r Steddfod / The Citizens Advice Bureau was named the best stall of the festival by the Women's Institute
Disgrifiad o’r llun,
Anja Conti a Brent Morgan yn perfformio Ti a Ni i dê / Anja Conti and Brent Morgan perform Ti a Ni i dê (You and Me for tea)
Disgrifiad o’r llun,
Gildas yn perfformio yng Nghaffi Maes B / Gildas performs in Caffi Maes B
Disgrifiad o’r llun,
Menna Davies yn mwynhau hufen iâ / Me time!